Naslovna Civilno društvo Filantropska davanja u robi i uslugama priznaju se kao poreski rashod za pravna lica

Filantropska davanja u robi i uslugama priznaju se kao poreski rashod za pravna lica

5 min read
0
690
budžet

Beograd, 11. avgust 2017. – Ministarstvo finansija donelo je mišljenje da se davanja učinjena od strane pravnih lica u robi i uslugama za opštekorisne svrhe priznaju kao poreski rashod za pravna lica, na isti način kao i davanja u novcu, saopštava Trag fondacija.

Mišljenje je upućeno Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom i Poreskoj upravi kao odgovor na Inicijativu za unapređenje davanja za opštekorisne svrhe.  

 Inicijativu su podneli Trag fondacija, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Savet za DOP Privredne komore Srbije i 152 organizacije civilnog društva iz Srbije tokom marta i juna 2017. godine.

Mišljenje će doprineti boljoj primeni zakonskih mehanizama za davanja u opštekorisne svrhe pravnih lica i doprineće većoj održivosti organizacija civilnog društva u Srbiji kao korisnicima navedenih davanja.

Trag fondacija posebno ukazuje  na to da je pre ovog mišljenja postojala neujednačena praksa u tumačenju člana 15. Zakona o porezu na dobit pravnih lica od strane regionalnih kancelarija Poreske uprave. 

Tokom 2016. godine Trag fondacija i Fondacija Katalist su sprovele istraživanje Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji:

 Poboljšanje zakonskog okvira na osnovu koga su  mapirane prepreke u korišćenju zakonskih mehanizama za poreska umanjenja sadržanim u Zakonu o porezu na dobit pravnih lica.

Rezultat ovog istraživanja, u kome su učestvovala mala i srednja preduzeća i kompanije, pokazao je da postoje ozbiljne manjkavosti u korišćenju postojećih mehanizama za poreska umanjenja za davanja u opštekorisne svrhe u Srbiji.

Trag fondacija je na osnovu navedenog istraživanja, ali i pravne analize i komparativnih iskustava iz regiona Zapadnog Balkana i zemalja EU, koje su nastale u okviru projekta „SIGN za održivost“ finansiranog od strane Evropske komisije i Balkanskog fonda za demokratiju, kreirala predloge za poboljšanje fiskalnih politika i razvoj povoljnijeg zakonskog okruženja za delovanje i održivost organizacija civilnog društva u Srbiji.

Trag fondacija je, zajedno sa 152 organizacije civilnog društva, uputila predlog preporuka Kancelariji za OCD i Ministarstvu finansija koje će doprineti većoj upotrebi postojećih zakonskih mehanizama za davanja pravnih lica u opštekorisne svrhe.

Trag fondacija se zahvaljuje svim partnerima i donatorima, naročito Evropskoj komisiji i Balkanskom fondu za demokratiju, koji su kroz projekat „SIGN za održivost“ podržali njene aktivnosti u ovoj oblasti.

Posebno se zahvaljuju: Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Savetu za DOP Privredne komore Srbije, kao i predstavnicima/cama 152 organizacije civilnog društva iz 50 gradova koji/e su podržali/e, i zajedno sa Trag fondacijom uputili/e, Inicijativu za unapređenje primene poreskih propisa od značaja za davanja u opštekorisne svrhe u Srbiji.

Trag fondacija će i u narednom periodu nastaviti rad na analizi i unapređenju postojećih propisa koji doprinose razvoju filantropije u Srbiji i osnaživanju organizacija civilnog društva, dok će posebno usmeriti svoj rad i aktivnosti na kreiranje ostalih uslova za veću primenu postojećih zakonskih mehanizama za filantropska davanja.

Učitaj još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Proverite Takođe

Poziv za OCD za učešće u istraživanju u oblasti unapređenja učešća javnosti u kreiranju javnih politika

Beograd, 16. jun 2018. – Projekat GIZ Podrška reforme javne uprave u Srbiji, …