Naslovna Politika Istraživanje o položaju radnika na ”lizing”

Istraživanje o položaju radnika na ”lizing”

4 min read
0
684

Beograd, 03. avgust 2017. – U Srbiji oko 2% zaposlenih za platu ima ugovor sa agencijom za privremeno zapošljavanje, što je približno jednako proseku u EU.

Podaci ukazuju na to da je učešće mlađih starosnih grupa veće u grupi zaposlenih preko agencija nego u grupi svih zaposlenih radnika.

Prema podacima EWCS, učešće zaposlenih koji imaju ugovor sa agencijom za privremeno zapošljavanje je i u Srbiji i u EU najviše u grupi starosti do 35 godina.

Istovremeno, u Srbiji je u starosnoj grupi 35-49 zapošljavanje preko agencije češće nego u EU-28.

Najveći broj iznajmljenih radnika se nalazi u Beogradskom regionu (44,4%) i u regionu Vojvodine (30,4%).

Kada je reč o distribuciji po delatnostima, dominiraju Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila i Prerađivačka industrija. Iako zaposlenih preko agencija najviše ima u sektoru usluga (oko 59%), pri čemu sledi industrija sa 36,9%, učešće zaposlenih u industriji je veće u skupu zaposlenih preko agencija nego u skupu svih zaposlenih, dok za sektor usluga važi obrnuto.

Ovo su samo neki od podataka iz istraživanja  „Profil radnika zaposlenih preko agencija za privremeno zapošljavanje“, koje je sproveo Centar za demokratiju, uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Istraživanje su sproveli prof. dr Maja Jandrić sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Danilo Krivokapić iz Share fondacije, dok je recenziju uradio prof. dr Mario Reljanović sa Pravnog fakulteta Union.

Izdavači publikacije navode da je cilj ovog istraživanja bila analiza profila radnika zaposlenih preko agencija za privremeno zapošljavanje iz ugla stručne spreme, starosti, pola, regionalne zastupljenosti, profesija, oblasti u kojoj su zaposleni i drugih relevantnih faktora. Istraživanjem su obuhvaćeni samo radnici zaposleni preko registrovanih agencija za privremeno zapošljavanje; u istraživanje nisu uključeni radnici angažovani preko privrednih subjekata kojima ustupanje radnika nije glavna delatnost.

Očekuje se da će podaci iz ovog istraživanja, u procesu donošenja Zakona o radu preko agencija za zapošljavanje, doprineti sveobuhvatnijem sagledavanju položaja radnika koji rade „na lizing“, a time i uređenju njihovih prava i obaveza u skladu sa evropskim propisima.

Učitaj još povezanih članaka
Učitaj još  Politika
Komentari su zatvoreni

Proverite Takođe

Obradović: Potrebna obnova medijskog pluralizma

Beograd, 19. jun 2018. – Rad Jedan od osnovnih ciljeva rada na budućoj Medijskoj str…