Naslovna Borba protiv korupcije Rizici korupcije u odredbama Nacrta zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Rizici korupcije u odredbama Nacrta zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

4 min read
0
738
uredba

Beograd, 11. avgust 2017. – Nacrtom zakona nisu, ili nisu u potpunosti, obuhvaćene sve potrebne izmene, na koje je ukazano u Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Revidiranom akcionim planom za njeno sprovođenje.

Ovo su ključne konstatacije Agencija za borbu protiv korupcije u mišljenju proceni rizika u odredbama Nacrta zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Na primer, Nacrtom zakona nije na adekvatan način uređena kontrola upravljanja sredstvima koja ustanove dobijaju od donacija, sponzora, kao i sredstvima dobijenih od roditelja i jedinice lokalne samouprave, niti je obezbeđen odgovarajući nivo transparentnosti podataka o raspolaganju ustanova finansijskim sredstvima koja se stiču iz republičkog budžeta, budžeta lokalne samouprave, odnosno prihodima od proširene delatnosti, navodi se u mišljenju Agencije za borbu protiv korupcije.

 S druge strane, imajući u vidu da je Nacrtom zakona propisano formiranje različitih komisija koje, pored ostalog, učestvuju u procesu donošenja odluka o izboru direktora ustanove i prijemu u radni odnos stručnog osoblja, jasno je da postoji opasnost da u njihovom radu dođe do slučajeva potencijalnog ili stvarnog sukoba interesa, trgovine uticajem ili neke druge forme koruptivnog ponašanja.

Međutim, Nacrt zakona ne sadrži mere za upravljanje sukobom interesa prilikom izbora direktora, zapošljavanja i radnog angažovanja stručnog osoblja u ustanovama.

Poseban problem predstavlja činjenica da su određene obaveze relevantnih subjekata u oblasti sistema obrazovanja i vaspitanja neprecizno formulisane što u velikoj meri onemogućava adekvatno propisivanje i utvrđivanje njihove odgovornosti.

Pored pomenutih, Nacrt zakona sadrži i druge nedostatke i rizike korupcije, koji se, pre svega odnose na upotrebu nepreciznih formulacija; nepostojanje precizno određenih uslova i/ili kriterijuma ili elemenata kriterijuma za predlaganje, izbor ili imenovanje lica za članove raznih kolektivnih tela, funkcije ili radno angažovanje; davanje širokih diskrecionih ovlašćenja ustanovama i ministru, kao i prepuštanje ministru da veliki broj značajnih pitanja uredi svojim aktima, iako je neophodno da ta pitanja budu detaljnije regulisana zakonskim odredbama.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje identifikovanih nedostataka i rizika korupcije doprinelo stvaranju adekvatnog pravnog okvira u oblasti sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i ostvarenju ciljeva iz strateških dokumenata za borbu protiv korupcije.

Učitaj još povezanih članaka
Učitaj još  Borba protiv korupcije
Komentari su zatvoreni

Proverite Takođe

Požarevac: Šta je kvalifikacija da neko bude u telu za praćenje primene LAP-a za borbu protiv korupcije?

Požarevac, 10. jul 2018. – Pred Višim sudom u Požarevcu nastavljen je parničn…