Naslovna Društvo VSS zabrinut jer budžetom za 2018. godinu nije planirano uvećanje plata za sudije

VSS zabrinut jer budžetom za 2018. godinu nije planirano uvećanje plata za sudije

3 min read
0
127

Beograd, 18. novembar 2017. – Visoki savet sudstva, kao organ koji po Ustavu Republike Srbije obezbeđuje garancije nezavisnosti i samostalnosti sudova i sudija, izrazio je  zabrinutost zato što se u 2018. godini ne planira uvećanje plata za sudije.

Ovo posebno, kada se ima u vidu, da su sudijama, kao korisnicima budžeta odgovarajućim zakonskim propisima bile smanjene plate, logično je da i sada budu korisnici budžeta i kada su povećanja u pitanju.

Na sednici održanoj a 15.11.2017. godine Visoki savet sudstva je razmatrao Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2018. godinu i projekcija za 2019 godinu i 2020. godinu.

Visoki savet sudstva naročito izražava zabrinutost što se i Uputstvom nastavlja trend smanjenja plata sudijama, realno posmatrajući, budući da iste nisu povećane od 2014. godine, a da se pri tom gubi iz vida da plata sudija nije ekonomska kategorija već i materijalna garancija nezavisnosti i sada ne odgovara nivou znanja, iskustvu i odgovornosti koji se zahteva od nosilaca pravosudnih funkcija.

Visoki savet sudstva naglašava da se ovakvim postupanjem narušava ugled i značaj sudijske funkcije i Ustavom garantovani princip podele vlasti, što može dovesti do nezadovoljstva sudija u Republici Srbiji.

Takođe, Uputstvom diskriminisani su i državni službenici u Visokom savetu sudstva, što sve ukupno govori o narušavanju navedenog principa podele vlasti.

Visoki savet sudstva apeluje na nadležne organe da još jednom razmotre navedena uvećanja plata kako bi se doprinelo očuvanju ugleda i jedinstva pravosudnog sistema, kao i funkcionisanja Visokog saveta sudstva i predlaže sastanak sa predsednicom Vlade i ministrom finansija Republike Srbije.

Učitaj još povezanih članaka
Učitaj još  Društvo
Komentari su zatvoreni

Proverite Takođe

Problem političkog uticaja na pravosuđe nije rešavala nijedna vlast pa ni ova

Beograd, 14. decembar 2017. – Neefikasnost srpskog sudstva i politički uticaji …