Naslovna Politika Zabrinjava netransparentnost rada novog Ministarstva kulture i informisanja

Zabrinjava netransparentnost rada novog Ministarstva kulture i informisanja

4 min read
0
231
Ministarstvo kulture i informisanja

Novi Sad, 26. oktobar 2016. – Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije nije formiralo radnu grupu ili neko drugo radno telo za evaluaciju sprovođenja važeće Medijske strategije i seta medijskih zakona proisteklih iz nje, a takođe nije formiralo niti bilo kakvo radno telo za izradu nove Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Srbiji – odgovor je koje je Nezavisno društvo novinara Vojvodine dobilo od Ministarstva po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja.

Imajući u vidu da su ozbiljno prekoračeni rokovi za temeljnu analizu efekata Strategije javnog informisanja (2011-2016), kao i za izradu nove Strategije (2016-2021), a koji su predviđeni Akcionim planom za Poglavlje 23 – Nezavisno društvo novinara Vojvodine je Ministarstvu uputilo zahtev u kojem je tražilo informacije o radnim telima, ali i o planovima Ministarstva za ispunjavanje preuzetih obaveza. 

NDNV podseća da je u Akcionom planu za Poglavlje 23 država Srbija preuzela obavezu da do trećeg kvartala ove godine izvrši temeljnu analizu efekata Strategije razvoja sistema javnog informisanja (2011-2016) u cilju identifikacije osnovnih prepreka njenom sprovođenju, utvrđivanja strateških ciljeva nove Strategije i izrade preporuka za prevazilaženje utvrđenih prepreka, pa je više nego zabrinjavajuće što do sada nije čak ni formirano radno telo koje bi se bavilo ovim pitanjima. 

U Akcionom planu stoji da je država Srbija takođe trebalo da do četrvtog kvartala ove godine ima izrađenu i novu Medijsku strategiju (2016-2021) sa ciljem daljeg jačanja transparentnosti vlasništva nad medijima, praćenja efekata privatizacije medija, sprečavanja kontrole medija, osnaživanja medijskog pluralizma, medijske pismenosti i samoregulacije. 

Ministarstvo je u odgovoru na dopis NDNV-a navelo da će "u najkraćem roku otpočeti sa radom na izradi nove Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji", ali ovaj odgovor nažalost ne uliva nadu da se ovom važnom poslu pristupa ozbiljno, odnosno na odgovarajući način. 

Nezavisno društvo novinara Vojvodine smatra da bi i procesi evaluacije efekata postojeće Medijske strategije i izrade nove – morali da budu inkluzivni i otvoreni, a da u njemu moraju da uzmu aktivno učešće medijska i novinarska udruženja, kao i relevantna udruženja građana i zainteresovane institucije, regulatorna i samoregulatorna tela. 

NDNV je zabrinut zbog netransparentnosti rada novog Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Učitaj još povezanih članaka
Učitaj još  Politika
Komentari su zatvoreni

Proverite Takođe

Revizija Akcionog plana za poglavlje 24 do kraja godine

Beograd, 25. maj 2018. –  Srbija planira da do kraja godine završi reviz…