Naslovna Civilno društvo Poslanici da iskoriste izbor novog Poverenika za rešavanje ključnih problema u oblastima njegovog budućeg rada

Poslanici da iskoriste izbor novog Poverenika za rešavanje ključnih problema u oblastima njegovog budućeg rada

5 minuta za čitanje
0
197
Poverenik za informacije o javnog značaja u zaštitu podataka o ličnosti

Beograd, 22. jul 2019. – Organizacije civilnog društva, u zajedničkom saopštenju,  predlažu narodnim poslanicima da na sednici Narodne skupštine iskoriste prisustvo kandidata za novog poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milana Marinovića, i pomognu javnosti da sazna koji su stavovi kandidata u vezi sa rešavanjem ključnih problema u oblastima njegovog budućeg rada.

Zajedničko saopštenje potpisuju: CRTA, Fondacija za otvoreno društvo Srbija, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Partneri za demokratske promene Srbija, SHARE fondacija, Transparentnost Srbija, Beogradski centar za bezbednosnu politiku.

Istovremeno, OCD pozivaju Marinovića da javnost upozna sa svojim stavovima po ovim pitanjima i u slučaju da ih ne postave narodni poslanici.

Predstavljanje kandidata, koje je organizovao Odbor za kulturu i informisanje, nije organizovano na način koji bi omogućio kandidatima za poverenika da upoznaju narodne poslanike i javnost po svim bitnim pitanjima za rad ove važne institucije, piše u saopštenju.

OCD smatraju naročito značajnim da se javnost upozna sa stavovima i planovima budućeg poverenika za rešavanje problema koji su prepoznati u izveštaja o radu, i to:

1) ključne odredbe postojećih zakona o slobodnom pristupu infomacijama i zaštiti podataka o ličnosti koje bi trebalo unaprediti;

2) stav prema nameravanom umanjenju prava na pristup informacijama u vezi sa radom preduzeća u državnom vlasništvu na osnovu nacrta izmena Zakona iz 2018;

3) pokušaji da se pravo na pristup  pojedinim informacijama u potpunosti isključi odredbama drugih zakona;

4) predlozi kako da se prevaziđe problem neizvršavanja konačnih rešenja Poverenika;

5) problem nedovoljnog nadzora nad primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama i malog broja pokrenutih prekršajnih postupaka, za šta je trenutno nadležna upravna inspekcija.

Takođe, imajući u vidu da primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti počinje za nešto manje od mesec dana, od izuzetnog je značaja da javnost bude upoznata sa planovima poverenika u vezi sa:

1) usvajanjem podzakonskih akata neophodnih za primenu Zakona;

2) planu za prevazilaženje praktičnih implikacija nedostataka novog Zakona, između ostalog i neregulisanja oblasti video nadzora, neusklađenosti pojedinih odredbi Zakona sa Ustavom RS, nejasno uređenog postupka za zaštitu prava građana i nadzora nad primenom Zakona, a na koje je nedavno ukazala i Evropska komisija u Studiji o usklađenosti ZZPL sa propisima EU;

3) informisanjem i edukacijom rukovalaca podacima i građana o novim obavezama i pravima koja predviđa novi Zakon.

OCD ocenjuju da bi diskusija o navedenim pitanjima predstavljala najbolji uvod za uspešno obavljanje funkcije poverenika i izgradnju poverenja javnosti. Takva debata bi ujedno značajno pomogla i narodnim poslanicima da uvide na koji način mogu najbolje pomoći uspešnije ostvarivanje dva ustavna prava građana – na pristup informacijama o radu organa vlasti i zaštitu podataka o ličnosti.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

NUNS: Utvrditi ko uznemirava novinara N1 Dušana Mlađenovića

Beograd, 27. maj 2020. – Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) pozvalo je nadle…