Naslovna Civilno društvo Beogradski centar za ljudska prava: U svetu, po prvi put, ima više od 100 miliona ljudi koji su napustili svoje domove

Beogradski centar za ljudska prava: U svetu, po prvi put, ima više od 100 miliona ljudi koji su napustili svoje domove

3 minuta za čitanje
0
115
Beogradski centar za ljudska prava

Beograd, 20. jun 2022. – Beogradski centar za ljudska prava ,povodom 20. juna Svetskog dana izbeglica, ukazuje da danas u svetu po prvi put ima više od 100 miliona ljudi (1% svetske populacije) koji su napustili svoje domove zbog progona, oružanih sukoba, prirodnih katastrofa i posledica klimatskih promena.

Aktuelna kriza u Ukrajini značajno je doprinela porastu broja izbeglih i interno raseljenih.

Preko 13 miliona Ukrajinaca je napustilo svoje domove, a za privremenu zaštitu ili neki od drugih mehanizama zaštite, apliciralo je više od 3,2 miliona ljudi. Republika Srbija usvojila je u martu Odluku o pružanju privremene zaštite raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine.

Prema podacima MUP-a ova zaštita je do kraja maja odobrena za 324 osobe, dok u našoj zemlji ukupno boravi oko 7.000 osoba koje dolaze iz Ukrajine.

Pored rata u Ukrajini, međunarodne i domaće institucije ne smeju zaboraviti i druga dugogodišnja, humanitarna žarišta kao što Sirija, Avganistan, Burkina Faso, Etiopija, Mijanmar, palestinske izbeglice i sve druge koji se nalaze u prinudnom raseljeništvu i koji, između ostalog, koriste i Balkansku rutu.

Trenutno u centrima za azil i prihvatnim centrima u Republici Srbiji boravi približno 5 hiljada izbeglica, tražilaca azila i migranata, dok je u toku ove godine azil odobren za samo 2 osobe. 

Beogradski centar za ljudska prava, kao izvršni partner UNHCR-a, već više od deset godina pruža besplatnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila i pomaže im kroz celokupan proces zaštite od pristupa teritoriji, zastupanja pred domaćim i međunarodnim organima, do pomoći u pristupu obrazovanju, zdravstvu, tržištu rada.

Nastavićemo da zagovaramo i u saradnji sa organizacijama civilnog duštva, kao i releventnim državnim organima radimo na unapređenju položaja tražioca azila i izbeglica u Republici Srbiji“, saopšteno je povodom Svetskog dana izbeglica.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

Konkurs za Regionalnu novinarsku nagradu “Srđan Aleksić”

Banjaluka, 23. septembar 2022. – Otvorene su prijave za Regionalnu novinarsku nagrad…