Naslovna Borba protiv korupcije BIRODI: Ljubomir Jacić pokazao koja je uloga građana sa integritetom u borbi protiv korupcije

BIRODI: Ljubomir Jacić pokazao koja je uloga građana sa integritetom u borbi protiv korupcije

6 min read
0
372
BIRODI

Beograd, 7. novembar 2018. – Biro za društvena istraživanja (BIRODI) ocenio je da će presuda požarevačkog Višeg suda kojom je poništeno rešenje gradske skupštine o formiranju Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF) imati dalekosežne posledice.

BIRODI je ocenio je da će presuda imati dalekosežne posledice, jer će postati primer sudske prakse koju je moguće koristiti u slučajavima kada se prekrši procedura izbora lokalnih antikorupcijskih tela u bilo kojoj lokalnoj samoupravi što, po rezultatima monitoringa ovog biroa, nije slučaj samo u Požarevcu.

BIRODI je u saopštenju naveo da je Viši sud u Požarevcu svojom odlukom da se oglasi nadležnim i da prihvatati tužbu profesora Ljubomira Jacića za poništavanje odluke Skupštine Grada Požarevca o izboru članova lokalnog antikorupcijskog tela potvrdio opravdanost zahteva koji je BIRODI uputio gradskoj skupštini, da ne izabere članove lokalnog antikorupcijskog tela sa obrazloženjem da sama Komisija za izbor lokalnog antikorupcijskog tela nije poštovala sopstvene procedure.

"Iz konteksta evropskih integracija, ova presuda pomaže ispunjavanju mere pod brojem 2.2.10.37 u Akcionom planu za Poglavlje 23 u pristupnim pregovorima Srbije sa EU čiji je rok za realizaciju bio je 30.6.2017. godine, a prema kojoj sve lokalne samouprave imaju obavezu da izrade lokalne antikorupcijske planove i formiraju lokalna nezavisna antikorupcijska tela", navedeno je u saopštenju.

BIRODI je pozvao Požarevac da u participativnom i transparentom procesu izvrši izbor nove Komisije za izbor lokalnog antikorupcijskog tela na način da će u Komisiju biti imenovani predstavnici izabrani od strane relevantnih nevladinih organizacija, novinarskih udruženja, sindikata, udruženja, privrednika i strukovnih udruženjam, a ne nametnuti od strane grada.

BIRODI navodi da će takvim postupanjem Požarevac pokazati da je prethodni izbor članova i Komisije za izbor članova lokalnog antikorupcijskog tela i članova lokalnog antikorupcijskog tela bio plod neadekvatnog iskustva i znanja o procesu, a ne namere da se ovaj proces dezavuiše ili zloupotrebi.

Ova organizacija civilnog društva poziva i Agenciju za borbu protiv korupcije da pokrene postupak za dopunu Modela lokalnih antikorupcijskih planova.

"Presuda Višeg suda u Požarevcu ukazuje na potrebu za dopunom i preciziranjem procedure izbora Komisije za izbor članova lokalnih antikorupcijskih tela, ali i izbor članova u lokalnim antikorupcijskim telima. Nova procedura treba da garantuje autonomni izbor predstavnika svih zainteresovanih strana u Komisiju za izbor lokalnog antikorupcijskog tela, a ne diskrecioni izbor od lokalne samouprave što je slučaj ne samo u Požarevcu", piše u saopštenju.

Ukazano je i na potrebu predviđanja unapređenja mobilisanja građana da se prijave na javni konkurs i njegovu vidljivost, odnosno postojanje preciznih i merljivih kriterijuma u formi instrumenta za selekciju kandidata za lokalno antikorupcijsko telo čime će se obezbediti integritet procesa što, kako su naveli, trenutno nije slučaj, a na šta ukazuje ne samo slučaj Požarevca veći više gradova u kojima su članovi lokalnih antikorupcijskih tela birani bez adekvatne procedure ili suprotno proceduri koju je Agencija delimično propisala.

BIRODI je iskazao zahvalnost profesoru Ljubomiru Jaciću na angažmanu, jer je na najbolji način pokazao koja je uloga građana sa integritetom u borbi protiv korupcije.

"Uvereni smo da će njegovo postupanje biti inspiracija i drugim građanima u borbi za integritet borbe protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije", naveli su iz Biroa za društvena istraživanja.

Učitaj još povezanih članaka
Učitaj još  Borba protiv korupcije
Komentari su zatvoreni

Proverite Takođe

Transparentnost Srbija: Predlog zakona o sprečavanju korupcije ne rešava probleme

Beograd, 14. maj 2019. – Transparentnost Srbija saopštila je da Predlog zakon…