Naslovna Civilno društvo Centar za prava deteta: Neophodno urediti oblast zaštite dece u neformalnim vidovima obrazovanja

Centar za prava deteta: Neophodno urediti oblast zaštite dece u neformalnim vidovima obrazovanja

3 minuta za čitanje
0
108
igraonica

Beograd, 04. novembar 2021. – Centar za prava deteta izražava zabrinutost zbog čestih prijava seksualnog nasilja nad decom u privrednim subjektima koji pružaju usluge neformalnog obrazovanja i koji često imaju različite nazive – školica/škola, studio, centar, igraonica, klubić/klub i slično.

Centar za prava deteta je udruženje građana osnovano 1997. godine čiji je osnovni cilj ostvarivanje prava deteta u Republici Srbiji u skladu sa Konvencijom o pravima deteta UN.

U Srbiji postoji niz privrednih subjekata koji obavljaju aktivnosti sa decom i mladima, a koji nisu prepoznati od strane bilo kog sistema na način koji bi omogućio da se osigura bezbednost i zaštiti lični integritet, kao i psihički i zdravstveni razvoj dece. Zatim, ne prati se i ne vrednuje sadržaj i način njihovog rada, niti rezultati koje postižu.

Neformalno obrazovanje je podjednako važno kao i formalno. Ima značajnu ulogu u podržavanju razvoja dečijih interesovanja, unapređivanju različitih kompetencija dece, razvijanju socijalnih veština i kontakata, pa kao takvo može da bude kvalitetna dopuna formalnom obrazovanju.

Takođe, bitno je da se istakne i to da određeni broj privrednih subjekata radi u odgovarajućim, prvenstveno bezbednim uslovima za decu i time ne ugrožava osnovna prava deteta.

Ono što zabrinjava je činjenica da nije propisano u kojim uslovima rad ovih privrednih subjekata treba da se odvija s obzirom na specifičnost delatnosti i ciljnu grupu sa kojom rade; kakve kvalifikacije i kompetencije imaju oni koji rade sa decom; da li postoji i kakav je plan po kome se radi, šta se očekuje da deca saznaju, nauče ili razviju; ko i na koji način može da prati njihov rad; kome i kakve vrste informacija daju o svom radu; kakve su posledice neodgovarajućeg rada i dr.

Takođe, neki od ovih privrednih subjekata nemaju čak ni obrazovanje u opisu svojih registrovanih delatnosti. Prilikom registracije u Agenciji za privredne registre, kad je reč o odgovornosti i bezbednosti, ovi privredni subjekti treba da ispune iste uslove kao bilo koji privredni subjekt, bez obzira što rade sa posebno osetljivom grupom – decom i mladima.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

Gradska vlast u Valjevu bez rezultata i građanskog učešća u rešavanju problema aerozagađenja

Valjevo, 16. decembar 2021. – Gradska vlast u Valjevu je bez rezultata u rešavanju p…