Naslovna Civilno društvo Centar za prava: Pokrenuta digitalna platforma “Pravosuđe po meri deteta”

Centar za prava: Pokrenuta digitalna platforma “Pravosuđe po meri deteta”

4 minuta za čitanje
1
280
devojčice

Beograd, 03. februar 2022. – Centar za prava deteta (Centar) pokrenuo je digitalnu platformu „Pravosuđe po meri deteta“ putem koje deca i mladi mogu da se informišu o pravima koja imaju ukoliko dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom.

Centar za prava deteta je udruženje građana osnovano 1997. godine čiji je osnovni cilj ostvarivanje prava deteta u Republici Srbiji u skladu sa Konvencijom o pravima deteta UN.

Ujedno, platforma može biti važan resurs za roditelje, staratelje i druge aktere koji su u kontaktu sa decom i mladima.

Platforma sadrži osnovne informacije o tome šta je pravosuđe po meri deteta, zatim koji su najčešći razlozi zbog kojih dete može da dođe u kontakt sa zakonom i koja prava ima ukoliko dođe u kontakt sa zakonom kao žrtva, svedok ili učinilac krivičnog dela.

Pored toga, dostupni su i korisni informativni materijali u oblasti pravosuđa po meri deteta, koji su razvijeni u saradnji sa decom i mladima iz Kluba DX, pri Centru.

Platforma je nastala zbog potrebe da se deca edukuju o pravima koja imaju ukoliko dođu u kontakt sa zakonom, jer rezultati istraživanja „Pravosuđe po meri deteta iz ugla dece i mladih“, koje je Centar sproveo u 2020. godini, ukazuju na to da 44 % dece i mladih iz opšte populacije nisu uopšte informisani o pravima koja imaju ukoliko dođu u kontakt sa pravosudnim sistemomdok 28% ispitanika tvrdi da je delimično informisana, a samo 3% smatra da je u potpunosti informisana.

U izradi digitalne platforme učestvovali su članovi i članice Dečjeg savetodavnog odbora, koji je uspostavio Centar u okviru projekta FOCUS.

Članovi i članice Dečjeg savetodavnog odbora su prethodno učestvovali na radionici na temu medija, umetnosti i javnog nastupa, kako bi se podstakla njihova kreativnost i aktivno učešće u izradi informativnih materijala.

Imali su priliku da učestvuju i u izradi videa „Individualna procena deteta u kontaktu sa zakonom“, koji ukazuje na značaj primene multidisciplinarne individualne procene deteta koje dođe u kontakt sa pravosudnim sistemom bilo kao žrtva, svedok ili učinilac krivičnog dela.

Pored toga, oni su u protekle dve godine, aktivno učestvovali na radionicama, kako bi se edukovali o značaju pravosuđa po meri deteta, a sa fokusom na individualnu procenu deteta u kontaktu sa zakonom. Kao dečji zagovarači, učestvovali su i u konsultativnom procesu za izradu Strategije EU o pravima deteta, kao i na sastancima koje su organizovale evropske organizacije.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

Centar za prava deteta objavio video „MOŽDA”

Beograd, 14. avgust 2022. – Kako bi skrenuo pažnju javnosti na položaj dece koja se …