Naslovna Politika CenTriR objavio izveštaje o realizovanim medijskim projektima sufinansiranim budžetskim sredstvima Grada Valjeva u 2017. godini

CenTriR objavio izveštaje o realizovanim medijskim projektima sufinansiranim budžetskim sredstvima Grada Valjeva u 2017. godini

6 min read
0
440
Valjevo

 Beograd, 7 maj 2018. – Trošenje novca iz javnih izvora je opravdano samo ukoliko je ono u javnom interesu, ukoliko se njime zadovoljavaju određene javne potrebe i ukoliko će doprineti pozitivnim promenama u lokalnoj zajednici u kojoj se javna sredstva alociraju.

Stoga bi lokalne samouprave trebalo čim pre da pomere fokus u svom radu od samog čina transparentne raspodele javnih sredstava ka merenju učinka i uticaja koje proizvode projekti sufinansirani budžetskim novcem, saopštila je beogradska organizacija Centar za ravnomerni regionalni razvoj-CenTriR.

Podsećamo da je CenTRiR od septembra prošle godine sprovodio projekat „Informisan građanin=aktivan građanin“ čiji je cilj zagovaranje učešća javnosti u formulisanju lokalnih medijskih politika sa ciljem definisanja javnog interesa u javnom informisanju u Valjevu, sa jedne strane, odnosno jačanje kapaciteta lokalne samouprave za monitoring i evaluaciju medijskih projekata sufinansiranih gradskim novcem, s druge strane.

CenTriR je u okviru druge komponente pomenutog projekta nekoliko poslednjih meseci paralelno radio i sa lokalnim medijima, za koje je održao radionicu o narativnom i finansijskom izveštavanju na medijskim projektima, kao i sa lokalnom samoupravom za čije zaposlene je održao radionicu o monitoringu i evaluaciji medijskih projekata.

Obe radionice su pripremljene na osnovu uvida u narativne i finansijske izveštaje medijskih projekata realizovanih u 2017. godini, a koje ovom prilikom stavljamo na uvid široj javnosti.                                                         

CenTriR je na osnovu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja od Gradske uprave Grada Valjeva dobio kopije narativnih izveštaja o realizovanim medijskim projektima u 2017. godini.

Kako navode iz CenTriR-a, dobijene su kopije 17 narativnih izveštaja od ukupno 19 sufinansiranih projekata, pošto dva medija nisu dostavila propisani narativni i finansijski izveštaj u zahtevanom roku (15. januar 2018).

Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja  propisano je da organ koji je dodelio sredstva, u slučaju nedostavljanja izveštaja o realizaciji projekta u propisanom roku i zahtevanoj formi, upućuje zahtev za povraćaj sredstava korisniku sredstava i  informaciju o tome objavljuje na svom veb-sajtu (član 42).

Međutim, Grad Valjevo to do sada nije učinio, jer, bez obzira na to što su ovi mediji naknadno dostavili izveštaje, to ih ne oslobađa propisane sankcije”, ukazuju iz CenTriR-a.

Isti Pravilnik predviđa da mediji koji su dobili sredstva za sufinansiranje projekata, a nisu u predviđenom roku i propisanoj formi podneli narativni i finansijski izveštaj, nemaju pravo učešća na narednom konkursu (član 13).

S obzirom da još uvek nije objavljena odluka o raspodeli sredstva za sufinansiranje medijskih projekata u 2018. godini, ne može se zaključiti da li je Pravilnik u ovom konkretnom slučaju ispoštovan.

Uvidom u dostavljene narativne izveštaje zaključuje se da su kapaciteti većine lokalnih medija vrlo skromni kada je reč o pripremi izveštaja o realizovanim medijskim projektima.

Izveštavanje nije samo puka formalnost, već predstavlja osnovu za izradu godišnjeg izveštaja lokalne samouprave o sprovedenom medijskom konkursu, kao i  za izradu analize kvaliteta podržanih projekata.

Ona, pak, treba da omogući objektivni uvid u opravdanost trošenja javnog novca u lokalnom javnom informisanju i da formuliše preporuke za unapređenje narednog konkursnog ciklusa, a to nije moguće ako izveštaji nisu popunjeni na adekvatan način.

Kljućne nalaze analize dostavljenih narativnih izveštaja možete pročitati na sajtu CenTriR-a.

Učitaj još povezanih članaka
Učitaj još  Politika
Komentari su zatvoreni

Proverite Takođe

Švajcarska: Protest zbog nejednakih plata između žena i muškaraca

Bern, 24. septembar 2018. – U Švajcarskoj je oko 20.000 ljudi učestvovalo u p…