Naslovna Društvo CPT usvojio Zaključna zapažanja o primeni Konvencije protiv torture od strane Republike Srbije

CPT usvojio Zaključna zapažanja o primeni Konvencije protiv torture od strane Republike Srbije

5 minuta za čitanje
0
218
zatvor

Beograd, 03. decembar 2021. – Komitet protiv torture usvojio je 1. decembra 2021. godine Zaključna zapažanja o Trećem periodičnom izveštaju Republike Srbije o primeni Konvencije protiv torture.

Prenosimo, u celosti, saopštenje Platforme organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

Iako je pozitivno ocenjeno usvajanje određenih strateških dokumenata kao i izmene pojedinih zakona, Komitet je uputio Republici Srbiji niz preporuka i izrazio zabrinutost kada je u pitanju poštovanje prava garantovanih Konvencijom.

Posebno zabrinjava činjenica da u brojnim oblastima Srbija nije učinila dovoljno napora kako bi ispunila preporuke koje su joj upućene u prethodnom ciklusu izveštavanja zbog čega je Komitet neke od preporuka ponovio.

Između ostalog, Komitet je ponovo zatražio od Republike Srbije da ubrza izradu nacrta i donošenje izmena i dopuna članova 136. i 137. Krivičnog zakonika u cilju uključivanja u pravnu definiciju mučenja sve elemente sadržane u članu 1. Konvencije protiv torture i obezbedi da kazne za mučenje odgovaraju težini krivičnog dela, kako je navedeno u članu 4 (2) Konvencije.

Komitet je ponovo apelovao na državu da osigura da sve osnovne pravne zaštitne mere protiv torture budu primenjive u praksi za sva pritvorena lica od trenutka njihovog lišenja slobode, u skladu sa međunarodnim standardima.

Takođe, Komitet je istakao da je neophodno da država intenzivira svoje napore da značajno smanji prenaseljenost zatvora i poboljša kvalitet zdravstvenih usluga koje se pružaju zatvorenicima.

Država članica treba da preispita uvođenje doživotne kazne zatvor bez uslovnog otpusta i obezbedi da osuđena lica koja trenutno služe takvu doživotnu kaznu zatvora imaju pravo na sudsko preispitivanje svojih kazni i imaju pravo na uslovno otpuštanje.

Komitet apeluje na državu članicu da osigura da se svi slučajevi nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja bez odlaganja i temeljno istraže, da navodni počinioci budu procesuirani i, ako su osuđeni, na odgovarajući način budu kažnjeni, a da žrtve dobiju obeštećenje, uključujući adekvatnu nadoknadu i rehabilitaciju.

Država treba da osigura prevenciju nasilja, uključujući mere da se žene koje su žrtve porodičnog nasilja ne suočavaju sa zakonskim preprekama za izricanje hitnih mera zaštite, uključujući zabranu prilaska i pravno razdvajanje.

Organizacije članice Platforme organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava su: Astra; Atina; A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava; Beogradski centar za ljudska prava; Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije; Centar za prava deteta; ERA – Savez za jednaka prava LGBTI osoba na Zapadnom Balkanu i u Turskoj; FemPlatz; GETEN; Grupa 484; Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S; Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM; Međunarodna mreža pomoći I.A.N.; Mreža organizacija za decu MODS; Nacionalna organizacija Osoba sa Invaliditetom; Mreža SOS Vojvodina i SKRUG – Stalna konferencija romskih udruženja građana.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

Otvorena vrata pravosuđa: Zašto nema mnogo prijavljenih krivičnih dela protiv životne sredine?

Beograd, 15. avgust 2022. – Prema podacima iz pravosudne statistike imamo veoma mali…

Dijalog Net -Teme