Naslovna Civilno društvo Crna Gora: Peticija protiv pritiska na civilno društvo

Crna Gora: Peticija protiv pritiska na civilno društvo

4 minuta za čitanje
0
864

Podgorica, 15. april 2017. – Vlada Crne Gore odlučila je da napravi pritisak na nevladine organizacije na način što će ukinuti fond iz kojeg se finansiraju projekti nevladinih organizacija a koji je najvećim delom namenjen za projekte u oblasti zaštite osoba sa invaliditetom i polju socijalne zaštite. 

Nevladine organizacije pokrenule su kampanju protiv usvajanja izmena Zakona o igrama na sreću i zakona o nevladinim oragnizacijama.

Civilno društvo Crne Gore smatra da o ovom problemu moraju biti obavešteni građani i građanke i da secrnogorskoj javnosti mora jasno dati do znanja šta celokupno društvo Crne Gore gubi donošenjem ovakvog rešenja. 

Ukoliko poslanici u Skupštini Crne Gore usvoje predloge Zakona o igrama na sreću i Zakona o nevladinim organizacijama koje im je dostavila Vlada, građani treba da znaju da od 2018. godine neće biti projekata kojim se:

o    pruža personalna asistencija osobama sa invaliditetom

o     zapošljavaju osobe sa invaliditetom

o     pruža podrška deci ometenoj u razvoju (usluge logopeda, defektologa, psihologa, fizioterapeuta),

o   pružaju podršku mladima sa invaliditetom

o  pruža zaštita ženama i deci žrtvama nasilja u porodici

o  pruža podrška obolelim od bolesti zavisnosti

o  pruža edukacija mladima u prevenciji HIV/AIDS

o  pruža podrška obrazovanju Roma i Egipćana i njihovoj inkluziji

o  pruža mogućnost sticanja znanja i veština mladima čime se jača njihova sposobnost zapošljavanja i integrisanja u zajednicu.

Ukoliko društvo prećuti i ignoriše ovakve postupke Vlade Crne Gore osobe sa invaliditetom, mladi, manjinske grupe će najviše patiti kao i veliki broj  lokalnih organizacija koje svakodnevno rade za pobošljanje života u gradovima Crne Gore.Svi servisi i podrška koje nevladine organizacije pružaju  građanima i građankama jednim potezom Vlade Crne Gore jednostavno – nestaju.

Civilno društvo Crne Gore poziva građane i građanke da podrže rad nevladinih organizacija svojim potpisom za povlačenje Zakona o igrama na sreću i Zakona o nevladinim organizacijama.

 

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

Civilno društvo i mediji traže od Batuta podatke o umrlim od korona virusa u Srbiji

Beograd, 09. jul 2020. – Od „Batuta“ se traži da podatke o ukupnom broju zaraženih, onima …