Naslovna Civilno društvo Crna Gora: Viši sud povećao odštetu novinaru nakon neuspeha države da istraži napade na njega

Crna Gora: Viši sud povećao odštetu novinaru nakon neuspeha države da istraži napade na njega

8 min read
0
134
Tufik Softić

Podgorica, 10. jul 2018. –  Viši sud u Podgorici je 6. jula 2018, postupajući u žalbenom postupku, povećao naknadu štete koju je Osnovni sud u Podgorici dosudio poznatom istraživačkom novinaru Tufiku Softiću zbog propusta nadležnih državnih organa Crne Gore da sprovedu djelotvornu istragu napada na njega.

Prvi napad na Softića desio se 2007. godine kada su ga nepoznati muškarci prebili bejzbol palicom. Ponovo je napadnut 2013. godine, kada je u dvorištu njegove porodične kuće aktivirana eksplozivna naprava.

Veruje se da su ovi napadi povezani sa Tufikovim novinarskim tekstovima o organizovanoj kriminalnoj grupi sa severa zemlje koja je uključena u trgovinu drogom. Viši sud je potvrdio da je država propustila da, u skladu sa svojim ustavnim i međunarodnim obavezama, sprovede delotvornu istragu i prvobitno dosuđenu naknadu štete povećao za 5.000€ (na sadašnjih 12.000€).

Viši sud je takođe odbacio žalbu države protiv činjeničnih i pravnih nalaza Osnovnog suda u Podgorici. 

Zastupnik države je tvrdio da je Softiću priznat status oštećenog i da je mogao da utiče na istragu, kao i da parnični sud nije ovlašćen da procenjuje rad državnog tužilaštva. Viši sud je primetio da je Softiću status oštećenog priznat tek sedam godina posle napada na njega i konstatovao da od četiri osobe na koje je Softić policiji iste večeri ukazao kao sumnjive, jedna nikada nije saslušana, a druga je saslušana tek posle sedam godina.

Takođe, ponovio je da je državno tužilaštvo državni organ, a da je parnični sud ovlašćen da ceni da li državni organ postupa u skladu sa zakonom ili ne i da li nezakonitim postupanjem nanosi štetu.

Odšteta je dodeljena po osnovu pretrpljenih i budućih duševnih bolova zbog povrede prava ličnosti usled nedelotvorne istrage i na ime pretrpljenog i budućeg straha zbog opasnosti od ponovnog pokušaja lišenja života.

Viši sud je u svojoj odluci posebno kritikovao kašnjenje u pokretanju istrage i nedostatak temeljitosti u toku trajanja istrage. Viši sud je primetio i propust nadležnih da saslušaju ključne svjedoke i blagovremeno ispitaju važne fizičke dokaze kao što je bejzbol palica kojom je Tufik prebijen u prvom napadu.  Važno je i to da se Viši sud u svojoj kritici nadležnih organa i prilikom razmatranja odgovarajućeg iznosa za naknadu štete posebno osvrnuo na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava.

Ustavni sud Crne Gore je u posebnom postupku prošle godine utvrdio da je Crna Gora prekršila ustavna prava Tufika Softića jer nije uspjela da sprovede delotvornu istragu i, po prvi put u svojoj praksi, dosudio naknadu nematerijalne štete zbog kršenja ljudskih prava.

Iako je odluka Višeg suda svakako poželjna jer prepoznaje važnost sprovođenja adekvatne i blagovremene istrage napada na novinare, napadi na Softića su i dalje neistraženi.

Izvršna direktorka Akcije za ljudska prava, Tea Gorjanc Prelević izjavila je: „Pozdravljamo ovu presudu kojom je potvrđeno da je novinar Tufik Softić pretrpio ne samo strahovit napad, već i poražavajuće neadekvatan odgovor državnih organa na taj napad. Sada se ne sme dozvoliti da ovakve presude postanu način na koji će država otkupljivati svoju odgovornost za nedelotvorno sprovođenje istraga napada na novinare. Vrhovni državni tužilac mora lično da obezbedi da se uradi sve što je potrebno u istragama oba napada na Softića, kao i da se preduzmu mere za utvrđivanje odgovornosti onih državnih službenika koji su bili uključeni u nedelotvornu istragu. On bi trebalo da informiše javnost i o preduzetim merama za sprečavanje ponavljanja istih propusta.

Padraig Hughes, direktor pravnog odjeljenja organizacije Media Legal Defence Initiative (MLDI) je pozdravio odluku Višeg suda i naglasio: „Važno je to što su prepoznati negativni efekti fizičkih napada na novinare i ključna uloga primene zakona u cilju zaštite novinara prilikom obavljanja njihovog posla. Međutim, još uvek nije sprovedena odgovarajuća istraga napada na Tufika Softića. Ako Crna Gora želi da ispuni svoje zakonske obaveze, to se mora dogoditi sad“.

Tufika Softića zastupa Dalibor Tomović, advokat iz Podgorice, u saradnji sa NVO Akcija za ljudska prava i Media Legal Defence Initiative iz Londona.

Učitaj još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Proverite Takođe

Protestna šetnja “Mame su zakon” u Beogradu

Beograd, 23. septembar 2018. – Trudnice i porodilje nezadovoljne Zakonom o podr&scar…