Naslovna Civilno društvo Državni organi neiskreni u odnosu prema ljudskim pravima

Državni organi neiskreni u odnosu prema ljudskim pravima

4 minuta za čitanje
0
916

Beograd, 18. april 2017. (Kuća ljudskih prava) – U Kući ljudskih prava održana je konferencija za novinare i diskusija za stručnu javnost povodom Zaključnih razmatranja UN Komiteta za ljudska prava za Srbiju.

U uvodnom izlaganju, vd Zaštitnika Građana, Miloš Janković je rekao da je osim pitanja i preporuka koje je UN Komitet za ljudska prava postavio Srbiji za naredne četiri godine, vrlo bitno otvoriti raspravu o odnosu državnih organa prema međunarodnim telima.

Ovaj odnos, Miloš Janković je definisao kao „već dugo vremena neiskren” i kao jedan od primera naveo neusaglašavanja definicije torture u domaćem zakonodavstvu sa Konvencijom protiv torture, kao pitanje koje se Srbiji postavlja već više od 10 godina.

Lena Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava govorila je o položaju izbeglica i tražilaca azila i preporuci UN Komiteta da se obezbedi pristup proceduri dobijanja azila na svakom graničnom prelazu koje Srbija još uvek nije uvela. 

Andrea Čolak iz Evropskog centra za prava Roma skrenula je pažnju da se Romi pominju u više oblasti Zaključnih razmatranja Komiteta i da to ukazuje na još uvek visok stepen diskriminacije i neuključenosti Roma u javni život. 

Dragana Ćirić Milovanović iz Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S) i Sofija Mandić iz Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije predstavile su prepruke UN Komiteta koje se odnose na obavezu države da sprovede politiku deinstitucionalizacije osoba sa invaliditetom kao i obavezu države da eliminiše primenu potpunog lišavanja poslovne sposobnosti.  

Petar Žmak iz Građanskih inicijativa – deo Kuće ljudskih prava, govorio je o preporukama koje se odnose na slobodu izražavanja i slobodu medija. U toj oblasti Komitet je dao tri jasne preporuke, da država smesta pruži zaštitu novinare i sve medijske radnike od pretnji i zastrašivanja, da se država uzdrži od mera i postupaka koje dalje sužavaju javni prostor za pitanja od javnog značaja kao i da obezbedi punu transparentnost medija i zaustavi uticaj vršilaca javnih funkcija na medije i novinare.

Konferencija je nastavljena diskusijom o dosadašnjim iskustvima i praksi povodom Univerzalnog periodičnog pregleda kao novog mehanizma zaštite ljudskih prava u okviru Ujedinjenih nacija.

 

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

Apelacioni sud da pošalje jasnu i nedvosmislenu poruku da zločini protiv neistomišljenika ne mogu da ostanu nekažnjeni

Beograd, 06. jul 2020. – Fondacija „Slavko Ćuruvija“ ocenila je da će odluka Apelacionog s…