Naslovna Vesti Evropska unija Evropska komisija pokrenula postupak protiv Kipra i Malte zbog šeme “zlatnog pasoša”

Evropska komisija pokrenula postupak protiv Kipra i Malte zbog šeme “zlatnog pasoša”

2 minuta za čitanje
0
91
EU pasoš

Brisel, 20. oktobar 2020. – Evropska komisija pokrenula je postupke protiv Kipra i Malte zbog šema davanja državljanstva u zamenu za investicije koje nazivaju i šeme “zlatnog pasoša”.

Komisija smatra da davanje državljanstva tih zemalja, a samim tim i državljanstva EU, u zamenu za unapred određeno plaćanje ili investiciju i bez stvarne veze sa tim članicama, nije u skladu sa Ugovorom EU.

Takvim šemama takođe se podriva integritet statusa državljanstva EU predviđen Ugovorom o funkcionisanju EU.

Te šeme, ocenila je EK, zbog prirode državljanstva EU imaju posledice po Uniju u celini.

Kada članica dodeljuje državljanstvo nekom licu, ono automatski postaje državljanin EU i uživa sva prava povezana sa tim statusom, poput prava kretanja, boravka i rada širom EU ili prava da glasa na lokalnim izborima, kao i na izborima za Evropski parlament“, objasnila je u saopštenju Komisija.

Posledica je, kako se navodi, da efekti šeme davanja državljanstva za investiciju nisu ograničeni na članicu koja ima tu šemu, niti su neutralni u odnosu na druge članice EU i Uniju u celini.

Komisija je istakla da takve šeme podrivaju suštinu državljanstva EU.

Vlade Kipra i Malte sada imaju rok od dva mesca da odgovore na formalno obaveštenje Komisije.

Ako njihovi odgovori ne budu zadovoljavajući, Komisija može da objavi obrazloženo mišljenje o pitanju iz postupka.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Evropska unija
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

Evropska komisija predstavila Akcioni plan za promociju rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena

Brisel, 25. novembar 2020. – Evropska komisija je predstavila Akcioni plan za promoc…