Naslovna Društvo Formiran Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške

Formiran Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške

2 minuta za čitanje
0
242
Ministarstvo pravde

Beograd, 04. oktobar 2019. – Primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, donetog 2018. godine, počela je 1. oktobra 2019. godine.

Jedna od utvrđenih obaveza jeste formiranje Registra pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške koji vodi Ministarstvo pravde, kao jedinstvenu javnu elektronsku bazu podataka.

Istovremeno, upis u navedeni registar jedan je od uslova za sticanje statusa pružaoca ove vrste pomoći i podrške, utvrđen članom 8. ovog zakona.

U međuvremenu, donet je set podzakonskih akata kako bi se bliže uredila njegova primena, uključujući i Pravilnik o načinu upisa u Registar pružalaca besplatne pravne pomoći i vođenju Registra.

Podsećamo, Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći predviđeno je da pored advokata i službi pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave, ovu vrstu pomoći mogu pružati udruženja i to:

  • neposredno u postupcima ostvarivanja prava na azil i zaštite od diskriminacije;
  • u okviru ciljeva zbog kojih su osnovana tako što će po svom izboru angažovati advokate da u ime tih organizacija pružaju besplatnu pravnu pomoć;
  • ako se zakonima koji uređuju odgovarajući postupak ne zahteva da zastupnik mora biti advokat, besplatnu pravnu pomoć u udruženju pruža diplomirani pravnik.

Dodatno, u okviru ciljeva zbog kojih su osnovana udruženja mogu da daju opšte pravne informacije i popunjavaju formule, kao oblike besplatne pravne podrške.

Prijave za upis u registar dostavljaju se elektronskim putem, na adrese: dkoturovic@mpravde.gov.rs i iva.kovacevic@mpravde.gov.rs.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

Matković: U Srbiji i dalje postoji apsolutno siromaštvo, socijalne razlike rastu

Beograd, 25. novembar 2020. – Programska direktorka Centra za socijalnu politiku prof. dr …