Naslovna Borba protiv korupcije Gavrilović: Ovom društvu su neophodne su fabrike integriteta koje čine aktivni građani i slobodni mediji

Gavrilović: Ovom društvu su neophodne su fabrike integriteta koje čine aktivni građani i slobodni mediji

5 minuta za čitanje
0
543
Zoran Gavrilović, BIRODI

Beograd, 23.oktobar 2018. – Agencija za borbu protiv korupcije je, u saradnji sa Biroom za društvena istraživanja (BIRODI), izradila je dopunu Modela Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za jedinice lokalne samouprave.

Naime, nakon što je BIRODI ukazao Agenciji, na slučaj opštine Malo Crmiće koja je imala problem sa nedovoljnim odzivom kandidata na dva javna konkursa za izbor članova tela za praćenje sprovođenja lokalnog antikorupcijskog plana pristupilo se izradi dopune modela.

Važno je naglasiti da je u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije za 2017. ukazano na neispunjavanje obaveza iz Akcionog plana za Poglavlje 23. 

Podsećamo da je upravo BIRODI inicirao i napravio prve modele lokalnih antikorupcijskih planova i lokalnog tela za borbu protiv korupcije, LAFa.  Rezultat sedmogodisnje borbe BIRODIa je činjenica da je Agencija za borbu protiv korupcije je, u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.36.), izradila Model lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za jedinice lokalne samouprave.

Akcionim planom za Poglavlja 23 bilo je predviđeno da se do 30. juna 2017. završi proces izrade lokalnih antikorupcijskih planova i uspostavljanja tela za praćenje primene mera iz ovog dokumenta.

Na osnovu istraživanja koje je, od 22. maja do 3. juna 2017.  i od 1. do 7. jula 2017, sproveo Biro za društvena istraživanja (BIRODI) nijedna lokalna samouprava taj posao nije završila u roku.

Zoran Gavrilović, direktor BIRODI-ja, u izjavi za Dijalog Net, navodi da su aktivnosti  BIRODI-ja usmerene na monitoring realizacije mere 2.2.10.37, odnosno pružanju podrške lokalnim samoupravama, mobilisanju civilnog sektora i pokretanje sudskih postupaka za kršenje procedure pri izboru članova tela za praćenje sprovođenja lokalnog antikorupcijskog plana.

Gavrilović dodaje da je stereotip u Srbiji da građani ne žele da se bore protiv korupcije. On ističe da je problem što mehanizam za borbu protiv korupcije ne funkcioniše, a ključan razlog za to je nedovoljan integritet procesa, ali i činjenica da je primetan i nedostatak kadrova koji napuštaju antikorupcijska tela.

On ocenjuje da se dopunom Modela Lokalnog antikorupcijskog plana stvaraju dodatni uslovi da se građani aktivnije uključe u borbu protiv korupcije u svojoj lokalnoj zajednici.

Jedini način da se korupcija iskoreni jeste jačanje javnosti i medija jer vlasti očito nemaju nameru to uraditi”, kaže Gavrilović i dodaje da su građani  i građanke sa integritetom ključna poluga u pokretanju efikasne borbe protiv korupcije.

Pozivajući građane i građanke da se aktivno uključe u rad lokalnih antikorupcijskih tela, Gavrilović kaže da su ovom društvu potrebne lokalne fabrike integriteta koje čine aktivni građani i slobodni mediji.

 

 

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Borba protiv korupcije
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

CINS: Srpski funkcioneri na Kosovu ne prijavljuju imovinu i prihode po srpskom zakonu

Beograd, 27. maj 2020. – Funkcioneri koji rukovode srpskim javnim institucijama na K…