Naslovna Civilno društvo GIK sprečava domaće posmatrače da prate rad izborne komisije u Beogradu

GIK sprečava domaće posmatrače da prate rad izborne komisije u Beogradu

6 min read
0
451
Stari dvor/Skupština grada Beograda

Beograd, 8. februar 2018. – Gradska izborna komisija (GIK) u Beogradu ni posle više od 20 dana nije omogućila domaćim posmatračima da prisustvom na sednicama prate rad ovog organa, u zajedničkom saopštenju konstatovali su Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), CRTA i CeSID.

Naime, iako je GIK još 17. januara konstatovala da su organizacije CRTA i CeSID ispunile uslove za domaće posmatrače, GIK do današnjeg dana nije dostavio ovlašćenja ovim organizacijama za praćenje rada izborne komisije.

Prijavu Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) i Građana na straži za posmatranje rada izbornih organa GIK ni posle više nedelja nije uvrstio na dnevni red sednice.

Organizacije CRTA, CeSID i YUCOM pozivaju Gradsku izbornu komisiju da poštuje Uputstvo za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada Beograda i da u najkraćem roku omogući domaćim posmatračima prisustvo sednicama ovog organa radi praćenja njegovog rada.

YUCOM, CRTA i CeSID navode da je ‘’GIK od 14. januara do danas održala 16 sednica i domaći posmatrači nisu bili u mogućnosti da prate ni jednu od ovih sednica’’ i dodaju da je ‘’posmatranje rada izborne komisije tokom sprovođenja izbora i biračkih odbora tokom izbornog dana od strane nezavisnih građanskih posmatračkih misija je demokratska tekovina’’ kao i da su ‘’države članice OEBS-a prihvatile obavezu da nezavisnim posmatračkim misijama omoguće nesmetan rad’’.

Organizacije potpisnice saopštenja smatraju da se ‘’onemogućavanjem domaćih posmatrača da prate rad izborne administracije ozbiljno se narušava transparentnost izbornog procesa’’ i dodaju da je ‘’prisustvo i nesmetan rad zainteresovanih domaćih i međunarodnih nezavisnih posmatrača jedna od važnih odlika slobodnih i demokratskih izbora, kao i da je to ‘’primer je dobre prakse u svim demokratski razvijenim zemljama sveta’’.

U saopštenju se poseća i da ‘’obezbeđivanje uslova za nestranačko posmatranje izbora predstavlja obavezu koju je Srbija preuzela kao članica OEBS-a i potpisnica Kopenhaškog dokumenta’’. 

‘’Međunarodni standardi za nepartijsko posmatranje izbornog procesa od strane civilnog društva podrazumevaju posmatranje celokupnog izbornog procesa što uključuje period i procese pre izbornog dana, tokom izbornog dana i nakon izbornog dana, a s tim u vezi i rada izborne administracije – u ovom slucaju GIK-a’’, piše u saopštenju.

YUCOM, CRTA i CeSID ocenjuju da ‘’objektivno i nestranačko posmatranje, analiza i izveštavanje o izbornom procesu od strane organizacija civilnog društva doprinosi povećanju informisanosti građana u vezi sa radom organa za sprovođenje izbora, kao i drugih aktera uključenih u izborni proces’’ dodaju da ‘’veća informisanost doprinosi boljem razumevanju izbornih radnji i jačanju poverenja građana u rad institucija, sam izborni proces i rezultate izbora’’.

Podsećanja radi, Republička izborna komisija je tokom prethodnih parlamentarnih i predsedničkih izbora domaćim posmatračima u najkraćem roku izdavala ovlašćenje za praćenje rada ovog organa što je doprinelo transparentnosti celokupnog izbornog procesa.

Treba i dodati da CRTA, CeSID i YUCOM imaju višegodišnje iskustvo u praćenju izbora i rada izborne administracije. Nalazi i preporuke za unapređenje izbornih procesa ovih organizacija su u skladu sa nalazima i preporukama međunarodne posmatračke misije OEBS/ODHIR. CRTA i CeSID su članice Evropske mreže organizacija koje se bave posmatranjem izbora (ENEMO).

 

Učitaj još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Proverite Takođe

Poziv za učešće na programu obuke u oblasti javnih finansija i borbe protiv korupcije

Prokuplje, 20. oktobar 2018. – Toplički centar za demokratiju i ljudska prava organi…