Naslovna Vesti Srbija Građanke i građani Beograda, Bora, Aranđelovca i Sevojna da provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak

Građanke i građani Beograda, Bora, Aranđelovca i Sevojna da provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak

5 minuta za čitanje
0
696
izbori

Beograd, 18. januar 2018. – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je sve građanke i građane koji su prijavljeni na teritoriji Beograda, Bora, Aranđelovca i Sevojna da na vreme provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak.

Ako su upisani građanke i građani treba da provere da li su im upisani tačni lični podaci, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na raspisanim lokalnim izborima za odbornike skupštine grada i opština koji će biti održani 4. marta 2018. godine.

Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i može se izvršiti neposredno u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u kojoj građanin ima prebivalište, kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Podsećamo da je  Jedinstveni birački spisak (JBS) javna isprava u kojoj se vodi jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo.

Vodi se putem savremenih tehnologija, kao elektronska baza podataka i svakodnevno se ažurira po jedinstvenoj metodologiji.

JBS vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, dok ažuriranje biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave vrši opštinska, odnosno gradska uprava.

Ažuriranje dela biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave od strane opštinske odnosno gradske uprave obuhvata: upis, brisanje, izmene, dopune ili ispravke po službenoj dužnosti ili na zahtev građana, o čemu se donosi odgovarajuće rešenje.

Upis u birački spisak je uslov za ostvarivanje biračkog prava, a birač može biti samo jednom upisan u birački spisak.

U birački spisak upisuju se punoletni i poslovno sposobni državljani Republike Srbije odnosno lica koja imaju biračko pravo – prema mestu prebivališta.

Postupak upisa, promena (izmena, dopuna ili ispravka) i brisanja iz biračkog spiska sprovodi se po službenoj dužnosti ili na zahtev građana. Građanin zahtev za promenu u biračkom spisku podnosi opštinskoj odnosno gradskoj upravi po mestu njegovog prebivališta.

Svaka promena u biračkom spisku mora da se zasniva na podacima iz matičnih knjiga, drugih službenih evidencija i javnih isprava (npr. izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, lična karta, dokaz o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, pravnosnažno rešenje o vraćanju poslovne sposobnosti) o čemu odgovarajuće rešenje do zaključenja biračkog spiska (15 dana pre dana izbora, odnosno 16. februara 2018. godine) donosi opštinska odnosno gradska uprava, a od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora rešenje donosi Ministarstvo.

Podnosilac zahteva može na rešenje opštinske odnosno gradske uprave podneti žalbu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primio, a protiv rešenja Ministarstva može se podneti tužba Upravnom sudu u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primljeno.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Srbija
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

OEBS objavio specijalni izveštaj o zloupotrebama pravosudnog sistema protiv medija

Helsinki, 03. decembar 2021. – Pored pretnji fizičkim i online nasiljem, mnogi novin…