Naslovna Društvo Inicijativa A 11: Detaljnije regulisanje sistema socijalne zaštite uslov za uvođenje sistema socijalnih karata

Inicijativa A 11: Detaljnije regulisanje sistema socijalne zaštite uslov za uvođenje sistema socijalnih karata

4 minuta za čitanje
0
264
porodica

Beograd, 10. jul 2019. – Inicijativa A 11 je zajedno sa Share fondacijom pripremila i podnela komentare na Nacrtu zakona o socijalnoj karti.

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o socijalnoj karti održana je se od 17. juna do 5. jula 2019. godine.

Polazeći od značaja ovog zakona za najavljenu sveobuhvatnu reformu sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji, dve organizacije smatraju da je neophodno detaljnije regulisati ovu oblast kako bi se preciznije regulisala određena pitanja od značaja za uvođenje sistema socijalnih karata.

Komentari koji se odnose na unapređenje predloženog zakonskog teksta odnose se pre svega na preciziranje određenih pravnih instituta koji se pominju u Nacrtu zakona o socijalnoj karti, kao i na poštovanje načela jedinstva pravnog poretka iz čl. 194. Ustava Republike Srbije.

Kao jednu od ključnih spornih oblasti u Nacrtu zakona o socijalnoj karti, Inicijativa A 11 i Share fondacije ističu njegovu neusaglašenost sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i nepostojanje procene uticaja predviđenih radnji obrade na zaštitu podataka o ličnosti.

Ova procena, obavezna je zbog prirode, obima, okolnosti i svrhe obrade, te postojanja potencijalnog rizika za prava i slobode fizičkih lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju u sistemu socijalnih karata.

Na kraju, navodi Inicijativa A 11, analiza Nacrta zakona o socijalnoj karti pokazala je da se njime nedovoljno jasno propisuje na koji način se uspostavljanjem sistema socijalnih karata na način na koji su one predviđene u postojećem Nacrtu, unapređuje rad organa koji su nadležni za pružanje usluga socijalne karte.

Usled toga, nedovoljno je jasno i kakav je dodatni doprinos ovog propisa onome što je već obaveza organa uprave prema drugim zakonima koji regulišu oblast elektronske uprave.

Inicijativa A 11 podseća da je Republika Srbija u okviru kredita Svetske banke za sprovođenje DILS projekta već iskoristila znatna finansijska sredstva za uspostavljanje centralizovanog sistema za upravljanje informacijama u institucijama socijalne zaštite kojim je predviđen razvoj i opremanje instraftrukturom i softverima svih 265 centara za socijalni rad i obuka 600 zaposlenih u centrima za socijalni rad, a koji je ostao neoperativan.

S tim u vezi, Inicijativa A 11 ukazuje da se postavlja pitanje svrsishodnosti uvođenja sistema socijalnih karata pre nego osposobljavanja sistema koji je već uspostavljen.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

YUCOM: Sloboda mišljenja i izražavanja, sloboda medija, pravo na obaveštenost u fokusu treće analize “Ljudska prava i Covid -19”

Beograd, 18. maj 2020. – U Republici Srbiji, u cilju sprečavanja širenja zaraze i po…