Naslovna Civilno društvo Inicijativa A11: Od kada je Vlada Srbije 2012. godine počela da uvodi mere štednje ugrožena socijalna prava građana

Inicijativa A11: Od kada je Vlada Srbije 2012. godine počela da uvodi mere štednje ugrožena socijalna prava građana

4 minuta za čitanje
0
147
A11 inicijativa

Beograd 06. februar 2020. –  A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava predstavila je prvi izveštaj o stanju ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji.

Inicijativa A11 je neprofitna, nestranačka i nevladina organizacija koja se bavi promocijom, unapređenjem i zaštitom ljudskih prava pripadnika/ca ranjivih, marginalizovanih i diskriminisanih grupa sa posebnim fokusom na socijalna i ekonomska prava.

Protivustavno smanjenje penzija, uvođenje “poreza na siromaštvo”, smanjenje socijalnih davanja za najugroženije, rastuća stambena kriza jer skoro dve trećine domaćinstava nema mogućnosti da pokrije troškove stanovanja, neki su od najdramatičnijih pokazatelj ugroženosti socijalnih prava građana, od kada je Vlada Srbije 2012. godine počela da uvodi mere štednje.

 “Prema međunarodno preuzetim ugovorima, obaveza Srbije je da neprestano unapređuje ekonomska i socijalna prava građana. To u Srbiji, ipak, nije slučaj posebno u poslednjih osam godina od kada su na snazi mere štednje. Svuda u svetu su mere štednje najviše pogodile najsiromašnije i ta neravnopravnost u podnošenju tereta najteža je njihova posledica. Srbija je imala jedinstvenu priliku da uvidevši negativne posledice mera štednje u drugim zemljama, odustane od njihovog uvođenja, ili da ih osmisli na način da se teret mera štednje ravnomerno raspodeli”, rekao je Danilo Ćurčić, programski koordinator Inicijative A 11.

Da je zaštita ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji neefikasna, pokazuje i to što se najmanje jedna trećina pritužbi koje su građani podneli Povereniku za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitniku građana odnose baš na ove dve vrste prava, dodao je on.

On je podsetio da građani Srbije trenutno nemaju mogućnost da svoja ekonomska i socijalna prava štite pred međunarodnim telima, zato što Srbija nije ratifikovala Opcioni protokol uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Kada država bude potpisinica ovog Protokola, i građani Srbije imaće mogućnost da zaštitu ovog korpusa prava potraže pred međunarodnim telima, baš kao što to sada mogu da se obrate Evropskom sudu za ljudska prava kada su im ugrožena građanska i politička prava.

Inicijativa A 11 je pre dve godine pokrenula ovo pitanje pred nadležnim organima i u narednom periodu ponovo će aktivirati kampanju kojom poziva državu da ratifikuje ovaj Protokol i omogući građanima zaštitu ekonomskih i socijalnih prava.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

Tužilaštvo da objasni zadržavanje Ane Lalić i obustavi svaki postupak koji eventualno i dalje vodi protiv nje

Beograd, 02. april 2020. – Fondacija Slavko Ćuruvija saopštila je da traži obustavlj…