Naslovna Civilno društvo IOM: Konkurs za jačanje kapaciteta i partnerstava za upravljanje migracijama u Srbiji

IOM: Konkurs za jačanje kapaciteta i partnerstava za upravljanje migracijama u Srbiji

3 minuta za čitanje
0
116
Konkurs IOM Srbija

Beograd, 04. avgust 2022. – IOM Srbija otvorio je Javni poziv za podnošenje predloga projekata koji doprinose jačanju kapaciteta i partnerstava za upravljanje migracijama u Srbiji.

Krajni rok za podnošenje predloga projekata je 4. septembar 2022. do 23:59h.

Ovim Pozivom za podnošenje predloga projekata IOM želi da podstakne civilno društvo i lokalne institucije ka boljem razumevanju potreba i prava lokalnog stanovništva i migranata, i pružanju pristupačnijih i kvalitetnijih usluga zaštite za najranjivije grupe među njima, te da time unapredi društvenu koheziju u zajednicama u kojima se nalazi veći broj migrantske populacije.

Međunarodna ogranizacija za migracije (IOM) je prva međudržavna organizacija, sa sedištem u Ženevi, koja se bavi migracionim pitanjima.

Realizacija zajedničkih projekata treba da se zasniva na principima dobre horizontale koordinacije, međusektorske saradnje i partnerstva između različitih aktera relevantnih za upravljanje migracijama u lokalnim samoupravama (lokalne institucije, organizacije i mreže poput lokalnih saveta za migracije, lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima, centri za socijalni rad, lokalni domovi zdravlja, škole, pravosudni organi, privredni sektor, OCD, i drugi), kako bi se postigao što koherentniji i prilagođeniji odgovor na specifične potrebe u oblasti migracija, i podrška različitim kategorijama migranata.

Na taj način, želi se povećati pristupačnost, kvalitet i održivost programa podrške i usluga zaštite koje pružaju relevantne institucije i organizacije, posebno sistemsko i sveobuhvatno pružanje usluga socijalne zaštite za migrante u najranjivijim situacijama koje su licencirane/akreditovane/standardizovane od strane nadležnih organa.

Ujedno, sprovođenje projekata će se odvijati u okviru šireg sprovođenja migracione politike na lokalnom nivou, kako bi se u većoj meri iskoristili pozitivni efekti koje regularne migracije imaju na društveni i ekonomski razvoj, a istovremeno ublažili rizici iregularnih migracija. U tom smislu, predloženi projekti mogu doprineti realizaciji mera i aktivnosti lokalne akcione planove (LAP) za upravljanje migracijama.

Detaljnije informacije o ovom pozivu dostupne su na sajtu IOM Srbija.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

Centar za prava deteta objavio video „MOŽDA”

Beograd, 14. avgust 2022. – Kako bi skrenuo pažnju javnosti na položaj dece koja se …