Naslovna Borba protiv korupcije Ispitati moguću političku povezanost novoizabranog direktora Agencije za borbu protiv korupcije

Ispitati moguću političku povezanost novoizabranog direktora Agencije za borbu protiv korupcije

5 min read
0
428
Transparentnost Srbija

Beograd, 18. januar 2018. – Transparentnost Srbija poziva Odbor Agencije da ispita podatke o mogućoj političkoj povezanosti novoizabranog direktora Agencije i da obavesti javnost o svojim nalazima.

Kako navode iz ove organizacije, vest prema kojoj je za novog direktora Agencije za borbu protiv korupcije izabran kandidat (Dragan Sikimić) koji, sudeći po objavljenom, ispunjava sve zakonske uslove, ali je na predlog jedne političke stranke bio član tela koje je sprovodilo predsedničke izbore na opštini Zemun 2017 ne ide u prilog očekivanjima da Agencija nepristrasno sprovode do kraja kontrolu finansiranja izborne kampanje sa tih izbora ili na budućim lokalnim izborima, što je jedna od glavnih zakonskih obaveza ovog organa.

Transparentnost Srbija podseća da je Agencija u novembru objavila izveštaj koji se s pravom ne zove „izveštaj o kontroli“ već samo „izveštaj o troškovima“ izborne kampanje iz 2017, budući da ne sadrži osvrt na sve bitne činjenice. 

Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije zabranjuje da direktor bude lice koje je član političke stranke, ali ne postavlja kao prepreku drugi oblik povezanosti sa političkim subjektima.

Transparentnost Srbija  ovo smatra ozbiljnim nedostatkom i navode da su tokom pisanja novog zakona predložili unošenje odredbe prema kojoj član Odbora i direktor Agencije ne bi smeli da budu ni kandidati političkog subjekta na izborima održanim u poslednje četiri godine, kao ni članovi izborne komisije ili biračkog odbora koji su imenovani na predlog političkog subjekta u tom periodu.

Ovaj predlog nije podržan u okviru radne grupe koja je pisala novi zakon, niti se našao u još uvek aktuelnom nacrtu zakona iz oktobra 2016.

Razlozi zbog kojih je ovo ograničenje potrebno isti su kao i razlozi zbog kojih se smatra neprimerenim da funkcioneri Agencije za borbu protiv korupcije budu članovi političkih stranaka – činjenica da Agencija odlučuje direktno o interesima političkih subjekata i javnih funkcionera, od kojih su mnogi politički, ukazuje Transparentnosti Srbija.

Očigledno je da stepen povezanosti kandidata na izbornoj listi ili člana izborne komisije sa političkom strankom može biti veći nego što je kod mnogih članova partije.

U vezi sa samim postupkom izbora direktora, Transparentnosti Srbija  smatra da bi Odbor Agencije pre svega trebalo da saopšti da li su članovima tog tela ove informacije bile poznate prilikom odlučivanja o izboru direktora, a zatim da zatraži od novog direktora da dostavi podatke na osnovu člana 32. st. 2. Zakona.

Naime, ukoliko bi se utvrdilo da je zbog angažovanja na predlog političke stranke direktor u sukobu interesa kada odlučuje o pitanjima koja se tiču te političke stranke ili njenih funkcionera to bi značilo da je značajan deo rada Agencije blokiran.

Zbog toga bi Odbor Agencije trebalo da ove okolnosti ispita i pre nego što izabrani direktor preuzme dužnost, saopštava Transparentnosti Srbija.

Učitaj još povezanih članaka
Učitaj još  Borba protiv korupcije
Komentari su zatvoreni

Proverite Takođe

Poziv za učešće na programu obuke u oblasti javnih finansija i borbe protiv korupcije

Prokuplje, 20. oktobar 2018. – Toplički centar za demokratiju i ljudska prava organi…