Naslovna Civilno društvo KOMS: Zajednička obaveza države i civilnog sektora je podrška zaštiti vrednosti građanskog i solidarnog društva

KOMS: Zajednička obaveza države i civilnog sektora je podrška zaštiti vrednosti građanskog i solidarnog društva

7 minuta za čitanje
0
284
Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS)

Beograd, 21. jun 2019. – Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) izražava veliko zadovoljstvo što sve više subjekata iz javnog, privatnog i civilnog sektora ističu mlade kao prioritet najvišeg ranga.

Prenosimo saopštenje KOMS-a Srbije povodom nepovoljnog položaja mladih i omladinskih i organizacija za mlade u Srbiji.

Istovremeno, KOMS izražava naročitu zabrinutost „zbog utiska da efekti takvih aktivnosti često ostaju potpuno nepoznati sektorskoj i široj javnost“ i kao i „zbog parcijalne, nedovoljno transparentne i nesistemske dugoročne posvećenosti pitanjima od značaja za unapređenje položaja mladih“.

KOMS je zabrinut i zbog  „povećanog stepena nasilja prema i među mladima“, ali i „zloupotrebe mladih u političke svrhe od strane bilo kojih političkih subjekata“.

KOMS podseća da je u proteklih deset meseci na nivou Srbije “sprovedeno više kvalitetnih istraživanja i studija koje su ispitivale položaj, potrebe i percepcije vrednosti mladih u Srbiji”.

To su, navode iz KOMS, “istraživanje Vestminsterske fondacije za demokratiju, regionalna studija Fridrih Ebert fondacije o mladima, Evaluacija efekata predmeta građansko vaspitanje Građanskih inicijativa” kao i “Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Srbiji”.

Komparacijom navedenih istraživanja”, ukazuje KOMS u saopštenju, “zapaža se zabrinjavajući nivo podudarnosti njihovih rezultata kada su u pitanju položaj, potrebe i stavovi mladih ljudi u Srbiji i multidimenzionalne povezanosti uzroka i posledica najrazornijih društvenih fenomena poput odlaska mladih iz zemlje i „odliva mozgova“”.

Istraživanja i studije podvlače opadanje evropskih vrednosti i pojačan evroskepticizam” piše u saopštenju, kao i da je “zabrinjavajuće rasprostranjen nivo nepoverenja mladih prema institucijama sistema”, ali i “nezadovoljstvo obimom prilagođenosti obrazovnog sistema potrebama tržišta rada”.

KOMS podseća i da je “u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije ka članstvu u EU (maj, 2019.) primećeno poboljšanje performansi tržišta rada, sa izuzetkom stope aktivnosti mladih na tržištu rada, koja opada”.

Isti izveštaj podvlači i opadanje populacije u Srbiji za 0.5% svake godine, što se, zajedno sa emigracijom i odlivom mozgova i to posebno mladih, karakteriše kao ključni srednjeročni i dugoročni izazov za Srbiju.

Da bi se navedeni i brojni drugi, a pre svega izazovi u lokalnim sredinama za mlade rešavali”, KOMS ocenjuje da je “neophodno da kontinuirano unapređujemo ulogu i kapacitete ključnih društvenih činilaca u ovim procesima i to pre svega omladinskih i organizacija za mlade”.

KOMS naglašava da nije dovoljno da “važnost svih subjekata omladinske politike, a naročito organizacija i njihovih asocijacija” bude samo deklarativno spominjana već “neiscrpno praktikovana i potvrđivana kroz kontinuiranu sistemsku podršku”.

Jednako tako je neophodno” piše u saopštenju, ”da svi subjekti omladinske politike zauzimaju proaktivniji pristup angažovanju u omladinskom sektoru” odnosno “iznalaze i predlažu inovativne inicijative kojima se što direktnije utiče na poboljšanje položaja mladih u Srbiji”.

KOMS predlaže da, pored sveobuhvatne i sistemske brige o položaju i potrebama mladih, treba dodati i povećanje broja organizacija civilnog društva koje se bave pitanjem mladih.

Pored toga što KOMS podržava i aktivno ohrabruje sve modele saradnje i udruživanja građana radi vršenja participativne funkcije u društvu, obaveza KOMS-a je da “još jednom istakne kako su mladi osetljiva kategorija te su stoga udruživanja mladih osetljivi procesi koji moraju biti pomno praćeni kako bi se smanjila mogućnost za one pojave u kojima se na bilo koji način mogu zloupotrebiti mladi ljudi”, piše u saopštenju.

S tim u vezi, Krovna organizacija mladih Srbija poziva “sve nadležne na odgovornu i redovnu komunikaciju i saradnju sa civilnim sektorom koji je zabrinut zbog činjenice da uloga i vrednosti građanskog društva ne uživaju dovoljnu podršku”.

Iz KOMS-a još poručuju da je “naša zajednička obaveza da pružimo podršku zaštiti vrednosti građanskog i solidarnog društva” i dodaju da “samo boljom multisektorskom saradnjom možemo učiniti Srbiju lepšim i boljim mestom za život mladih, ali i svih njenih građana i građanki”.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

Apelacioni sud da pošalje jasnu i nedvosmislenu poruku da zločini protiv neistomišljenika ne mogu da ostanu nekažnjeni

Beograd, 06. jul 2020. – Fondacija „Slavko Ćuruvija“ ocenila je da će odluka Apelacionog s…