Naslovna Civilno društvo Konkurs Saveta Evrope za promociju borbe protiv seksizma

Konkurs Saveta Evrope za promociju borbe protiv seksizma

1 minuta za čitanje
0
224
Konkurs Savet Evrope

Strazbur, 31. avgust 2019.  – Sektor za ravnopravnost polova Saveta Evrope raspisuje konkurs za predloge projekata organizacija civilnog društva za promociju borbe protiv seksizma.

Rok za podnošenje predloga projekata je 18. novembar 2019.

Ovaj poziv za podnošenje predloga projekata sufinansiraće projekte sa aktivnostima na nacionalnom nivou koji imaju za cilj promovisanje primene Preporuke Saveta Evrope CM / Rec (2019) 1 o sprečavanju i suzbijanju seksizma i dopunjavanju aktivnosti koje preduzima Savet Evrope sa članicom države.

Biće podržane aktivnosti koje imaju za cilj:

Podsticanje javne debate o učestalosti i odgovorima na seksizam od strane različitih aktera, kako bi se promovisao viši nivo razumevanja o fenomenu i identifikovali adekvatni odgovori, koji su primereni i relevantni u različitim nacionalnim kontekstima;

Promovisanje primene  Preporuke Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv seksizma kao konkretnog sredstva za iskorenjivanje seksizma.

Projekat će sprovesti krovna nevladina organizacija sa jakim ekspertizama i iskustvom u radu na promociji rodne ravnopravnosti i ženskih prava, u saradnji sa nacionalnim ograncima / organizacijama članicama u pogledu aktivnosti na nacionalnom nivou.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

OCD do kraja jula treba da podnesu prijavu za utvrđivanje naknade za zaštitu životne sredine

Beograd, 10. jul 2020.- Organizacije civilnog društva trebalo bi da, do kraja jula 2020.go…