Naslovna Civilno društvo Konkurs u okviru Mentorskog programa za žene sa invaliditetom u Srbiji

Konkurs u okviru Mentorskog programa za žene sa invaliditetom u Srbiji

2 min read
0
140
radionica

Pančevo, 6. februar 2019. – Udruženje građanki FemPlatz i Ženska mirovna grupa – Pančevo (ŽMIG) realizuju projekat Mentorski program za žene sa invaliditetom u Srbiji, koji podržava UN WOMEN u okviru programa „Autonomija, glas, učešće osoba sa invaliditetom“.

Partnerske organizacije facilitiraju proces kreiranja i uspostavljanja mentorskog programa.

Do 20. februara 2019. otvoren je konkurs za mentorine u mentorskom programu za žene sa invaliditetom.

Cilj mentorskog programa je da podrži žene sa invaliditetom za ostvarivanje prava, kroz osnaživanje, informisanje i vršnjačku podršku. Program treba da obezbedi platformu za jačanje glasa, učešća i autonomije žena sa invaliditetom za odlučivanje u svim oblastima.

U Zaključnim zapažanjima o sprovođenju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Srbiji iz 2016. godine, Komitet za prava osoba sa invaliditetom izrazio je zabrinutost jer država ne realizuje specifične mere i aktivnosti za sprečavanje i borbu protiv višestruke i intersekcionalne diskriminacije žena i devojčica sa invaliditetom, posebno u pristupu pravdi, zaštiti od nasilja, obrazovanju, zdravstvu i zapošljavanju.

Ovaj program je nastao kao jedan od odgovora na preporuke, a cilj mu je podrška ženama sa invaliditetom za ostvarivanje prava i uspostavljanje novog načina osnaživanja žena sa invaliditetom kroz vršnjačku podršku. Program treba da obezbedi platformu za jačanje glasa, učešća i autonomije žena sa invaliditetom za odlučivanje u svim oblastima.

 

Učitaj još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Proverite Takođe

Preteće pismo stiglo na adresu novopazarskog Sandžačkog odbora za ljudska prava

Novi Pazar, 18. februar 2019. – Nevladina organizacija „Sandžački odbor za za&…