Naslovna Civilno društvo Konkurs u okviru Mentorskog programa za žene sa invaliditetom u Srbiji

Konkurs u okviru Mentorskog programa za žene sa invaliditetom u Srbiji

2 min read
0
179
radionica

Pančevo, 6. februar 2019. – Udruženje građanki FemPlatz i Ženska mirovna grupa – Pančevo (ŽMIG) realizuju projekat Mentorski program za žene sa invaliditetom u Srbiji, koji podržava UN WOMEN u okviru programa „Autonomija, glas, učešće osoba sa invaliditetom“.

Partnerske organizacije facilitiraju proces kreiranja i uspostavljanja mentorskog programa.

Do 20. februara 2019. otvoren je konkurs za mentorine u mentorskom programu za žene sa invaliditetom.

Cilj mentorskog programa je da podrži žene sa invaliditetom za ostvarivanje prava, kroz osnaživanje, informisanje i vršnjačku podršku. Program treba da obezbedi platformu za jačanje glasa, učešća i autonomije žena sa invaliditetom za odlučivanje u svim oblastima.

U Zaključnim zapažanjima o sprovođenju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Srbiji iz 2016. godine, Komitet za prava osoba sa invaliditetom izrazio je zabrinutost jer država ne realizuje specifične mere i aktivnosti za sprečavanje i borbu protiv višestruke i intersekcionalne diskriminacije žena i devojčica sa invaliditetom, posebno u pristupu pravdi, zaštiti od nasilja, obrazovanju, zdravstvu i zapošljavanju.

Ovaj program je nastao kao jedan od odgovora na preporuke, a cilj mu je podrška ženama sa invaliditetom za ostvarivanje prava i uspostavljanje novog načina osnaživanja žena sa invaliditetom kroz vršnjačku podršku. Program treba da obezbedi platformu za jačanje glasa, učešća i autonomije žena sa invaliditetom za odlučivanje u svim oblastima.

 

Učitaj još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Proverite Takođe

Raspisani konkursi u oblasti javnog informisanja

Beograd, 14. april 2019. – Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je devet ko…