Naslovna Civilno društvo Mere odstupanja od ljudskih prava tokom vanrednog stanja da budu srazmerne i u skladu sa načelima zabrane diskriminacije

Mere odstupanja od ljudskih prava tokom vanrednog stanja da budu srazmerne i u skladu sa načelima zabrane diskriminacije

4 minuta za čitanje
0
477
Beogradski centar za ljudska prava

Beograd, 20. mart 2020. – Beogradski centar za ljudska prava (BG centar) apeluje na nadležne državne organe da sve mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava, tokom trajanja vanrednog stanja budu srazmerne svrsi njihovog uvođenja, saglasne obavezujućim odredbama  koje se odnose na vanredno stanje i u skladu sa načelima o zabrani diskriminacije. 

Pročitajte i tekst “Kako do pravne pomoći u slučaju kršenja ljudskih prava u uslovima vanrednog stanja”.

Pristup Vlade Republike Srbije u rešavanju pandemije COVID-19 mora da bude zasnovan na poštovanju ljudskih prava, a mere koje država privremeno propisuje moraju biti promišljene, srazmerne, pravno utemeljene, dostupne i razumljive svim licima na koja se odnose”, ukazuju iz ove organizacije.

BG centar ističe da ograničenje slobode kretanja koje je stupilo na snagu 18. marta 2020. godine naredbom ministra unutrašnjih poslova unosi niz nedoumica, a samim tim otvara prostor za proizvoljno tumačenje i potencijalne zloupotrebe.

Ograničeno 24-časovno kretanje lica smeštenih u centre za azil i prihvatne centre u Republici Srbiji izvan tih centara – osim u “opravdanim slučajevima” koje je uvedeno odlukom Vlade Republike Srbije takođe mora biti dodatno pojašnjeno i precizirano, a osobe koje se nalaze u centrima za azil moraju na adekvatan način biti informisane o svim merama koje Vlada preduzima kako bi sprečila širenje korona virusa”, dodaje se u saopštenju.

BG centar se uključuje i u projekte volonitranja, pružanja pomoći i podrške posebno najugroženijim  grupama građanja. Za dodatne informacije kontaktirajte na bgcentar@bgcentar.org.rs kao i pozivom na telefon +381 11 3085 328.

Član 15 Evropske konvencije o ljudskim pravima propisuje da se u vreme vanrednog stanja ne dopušta odstupanje od prava na život, zabrane zlostavljanja, zabrane ropstva i obaveze kažnjavanja samo na osnovu zakona” podseća BG centar u saopštenju i dodaje da je “članom 202. Ustava Republike Srbije  određeno da su odstupanja od ljudskih i manjinskih prava zajamčenih Ustavom dozvoljena samo u obimu u kojem je to neophodno, kao i da mere odstupanja ne smeju da dovedu do razlikovanja na osnovu rase, pola, jezika, veroispovesti, nacionalne pripadnosti ili društvenog porekla”.

Centar ujedno skreće pažnju i na napomene eksperata Ujedinjenih nacija za ljudska prava koji ističu da “restriktivne mere uvedene u odgovoru na virus moraju biti motivisane legitimnim ciljevima zaštite javnog zdravlja, i ne smeju se zloupotrebiti za suzbijanje političkih neslaganja, kao osnov za napad na određene grupe, manjine ili pojedince, niti za ućutkivanje branilaca ljudskih prava”.

Saopštenje Beogradskog centra za ljudska prava, u celosti, možete pročitati na sajtu organizacije.   

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

Konkurs za novinarsku nagradu “Srđan Aleksić”

Banjaluka, 18. septembar 2020. – Otvorene su prijave na konkurs za novinarsku nagrad…