Naslovna Civilno društvo Novaković: Usvojena Strategija pokazuje da Vlada Crne Gore ne želi jako civilno društvo

Novaković: Usvojena Strategija pokazuje da Vlada Crne Gore ne želi jako civilno društvo

7 min read
0
452
Ana Novaković

Podgorica, 16. januar 2018. –  Strategija unapređenja podsticajnog okruženja za delovanje nevladinih organizacija (NVO) 2018-2020 nije odraz potreba nevladinog sektora u Crnoj Gori, ocenjeno je iz Koalicije NVO – saradnjom do cilja.

Predsednica Upravnog odbora Koalicije, Ana Novaković, rekla je da je reč o još jednom dokumentu "koji je Vlada očigledno kreirala samo za sebe, i za potrebe štrikiranja svojih obaveza u procesu evropske integracije".

Ona je kazala da Strategija koja treba da podrži razvoj nevladinog sektora, ne sadrži nijednu meru osnaživanja kapaciteta nevladinih organizacija.

To je jasan odgovor Vlade da njoj nisu potrebne razvijene NVO“, ocenila je Novaković.

Strategija, prema njenim rečima, pokazuje da Vlada ne želi jako civilno društvo, već se aktivnostima uglavnom planira osnaživanje kapaciteta državnih službenika za saradnju sa NVO.

Ovakvim merama i ovakvim odnosom prema NVO, koje nemaju podršku da razvijaju svoje kapacitete, postavlja se pitanje sa kim će to Vlada, odnosno državni službenici uopšte sarađivati“, navela je Novaković.

Ona je ukazala da je od najmanje pet ključnih segmenata i predloga koji su tokom javne rasprave o nacrtu Strategije uputile NVO u cilju poboljšanja tog dokumenta, Vlada je prihvatila samo jedan – da Savet za razvoj NVO ne bude integrisan u Savet za reformu javne uprave.

Novaković je navela da je Vlada izbegla da definiše politiku dodele prostora i zemljišta u vlasništvu na korišćenje NVO.

Potreba da se ovo pitanje adekvatno uredi, te propišu jasni uslovi dodele prostora i zemljišta za NVO, kako je dodala, prepoznata je i u Izvestaju Evropske komisije (EK) za Crnu Goru iz 2016. godine.

Novaković je ukazala da se u tekstu Strategije samo ostavlja mogućnost da se to pitanje uredi, ali da takva konstatacija ne znači ništa kada nema svoj odraz u planu aktivnosti.

Nedostatak transparentnih procedura u ovoj oblasti i dalje ostavlja otvoren prostor Vladi za diskreciono odlučivanje o tome kojoj će NVO ustupiti zemljište ili prostor, svakako u odnosnu na njihovu političku podobnost“, smatra Novaković.

Ona je podsetila da je Vlada odbila predlog NVO o podsticanju razvoja socijalnog preduzetništva.

U dokumentu nema čak ni mera za izradu strateškog dokumenta u ovoj oblasti koji može pomoći da se ublaži najveći problem u Crnoj Gori- nezaposlenost-, kroz aktivnosti socijanih preduzeća“, dodala je Novaković.

Ona je rekla da, iako je EK u Izveštaju za Crnu Goru iz 2016. godine istakla da “izaziva zabrinutost i to da se nastavljaju kampanje blaćenja i pokušaji zastrašivanja određenih aktivista civilnog društva”, Vlada i dalje nema nijedan strateški odgovor na ovo pitanje.

Odnos Vlade prema razvoju nevladinog sektora, kako navodi Novaković, jasno se vidi i kroz finansijski segment dokumenta.

Od ukupno 34 aktivnosti koje su predviđene Akcionim planom, iz budžeta će biti finansirana realizacija 12 aktivnosti, u iznosu od 12 hiljada evra.

Suštinski, ovaj dokument će se realizovati uz finansijsku podršku EU Projekta Tehničke podrške, koji čak i nije projekat koji je obezbedila Vlada Crne Gore“, objasnila je Novaković.

Ovaj dokument, kako je rekla, pokazao je šta se dešava kada NVO ne učestvuju u procesu izrade propisa.

Novaković je kazala da Strategija predstavlja viđenje potreba razvoja civilnog društva iz ugla Vlade i ocenila da to viđenje pokazuje ozbiljno neznanje o ključnim elemenata za razvoj civilnog društva a istovremeno i svesno zaobilaženje pravih mera koje suštinski mogu dorpineti radu i delovanju NVO.

Kao što smo i upozoravali tokom javne rasprave, ukoliko se ovaj dokument donese bez prihvatanja ključnih sugestija NVO, on neće pomoći dalji razvoj organizacija, već samo služiti Vladi za formalno izveštavanje prema međunarodnim akterima“, zaključila je Novaković.

Učitaj još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Proverite Takođe

Poziv za učešće na programu obuke u oblasti javnih finansija i borbe protiv korupcije

Prokuplje, 20. oktobar 2018. – Toplički centar za demokratiju i ljudska prava organi…