Naslovna Civilno društvo NVO Tri tačke: Praćenje postupaka pred domaćim sudovima – 13 zapažanja

NVO Tri tačke: Praćenje postupaka pred domaćim sudovima – 13 zapažanja

3 minuta za čitanje
0
105
sudijski čekić

Beograd, 02. avgust 2022. – U periodu od juna 2015. do juna 2022. godine pravni tim NVO Tri tačke pratio je tok pojedinih suđenja, uglavnom u krivičnim predmetima pred sudovima u Beogradu.

U fokusu rada bilo je, pre svega, pravo na pravično suđenje, tj. stepen primene ovog prava u domaćem pravosudnom sistemu.

U objavljenom izveštaju NVO Tri tačke prikazuje nekoliko iskustava i zapažanja iz prakse.

Bez posebnog redosleda po važnosti, navedeno je samo nekoliko zapažanja, ukupno trinaest.

Neka su izdvojena kao posebna jer se odnose na suđenja čiji tok je praćen u periodu jun 2015. – jun 2022. godine (nekoliko njih još uvek traje). Ta zapažanja u vezi su sa (ne)ostvarivanjem prava na pravično suđenje.

Uz takva, dodali su i još nekoliko drugih zapažanja iz posmatranog perioda.

Neka od njih odnose se na (ne)pristrasnost i (ne)zavisnost suda, a neka su sa sadržajem prava na pravično suđenje u posrednoj vezi tek, ali pomenuta su jer se dotiču i integriteta institucija u Srbiji i (ne)poverenja javnosti u institucije ključne za ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda (pa i prava na pravično suđenje).

Konačni zaključci o (ne)poštovanju prava na pravično suđenje u Srbiji svakako se ne bi smeli izvlačiti na osnovu pobrojanog u tekstu, pre svega zbog toga što resursi  organizacije nisu omogućili sveobuhvatan uvid u stanje stvari.

Iz ove organizacije smatraju da pitanja koja proizilaze iz pobrojanih zapažanja ne bi trebalo da budu ignorisana, da zaslužuju i širu, za javnost otvorenu, diskusiju i bližu pažnju stručne javnosti.

NVO Tri tačke najavljuje se nastavak praćenja određenih suđenja u nastupajućem periodu i, ukoliko sredstva to dozvole, o tome izraditi adekvatnu analizu i objaviti sveobuhvatan izveštaj.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

Centar za prava deteta objavio video „MOŽDA”

Beograd, 14. avgust 2022. – Kako bi skrenuo pažnju javnosti na položaj dece koja se …