Naslovna Civilno društvo Objavljena publikacija o položaju žena u sindikatima u Srbiji

Objavljena publikacija o položaju žena u sindikatima u Srbiji

4 minuta za čitanje
0
178
Položaj žena u sindikatima

Beograd, 08. septembar 2021. – Publikacija „Položaj žena u sindikatima u Srbiji“ je novo izdanje  udruženja Femplatz.

 

Autorke publikacije su  dr Kosana Beker i dr Vida Vilić.

U publikaciji su predstavljeni nalazi istraživanja koje je organizacija FemPlatz sprovela 2020. godine, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

U istraživanju je učestvovalo 245 članica i bivših članica sindikata, a u fokusu su bila četiri najveća sindikata u Srbiji – Nezavisnost, Sloga, Savez samostalnih sindikata Srbije i Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije.

Rezultati istraživanja pokazuju da postoje razlike u životnom standardu između muškaraca i žena u Srbiji:

  • Preko polovine ispitanica (56,3%) misli da su žene izložene mobingu ili diskriminacijina radnom mestu i to vide kao najčešći problem zaposlenih žena.
  • Gotovo polovina ispitanica (46,2%) se pridružila sindikatu zato što sindikat treba da štiti radna pravazaposlenih. Međutim, 18,4% ispitanica nije sigurno da se ovo dešava u praksi, dok 10,2% misli da se prava radnika/ca uopšte ne štite.
  • Najveći broj ispitanica nisu članice ženske sekcije sindikata (80,8%), od čega 26,1% navodi da ne postoji ženska sekcija u njihovom sindikatu. Najčešće spominjane aktivnosti sekcije žena su organizacija osmomartovskih protesta i putovanja i obezbeđivanje sredstava za fond solidarnosti. Ipak, veliki broj ispitanica (58,4%) smatra da su radna prava žena adekvatno zastupljena u njihovim sindikatima.

Osim toga, podaci ukazuju na to da su se ove razlike povećale za vreme epidemije kovida-19, te da su žene više izložene ekonomskim posledicama epidemije: čak 42,8% ispitanica misli da je epidemija kovid-19 narušila radna prava žena, dok 60,4% ispitanica navodi da im je bilo teško da rade od kuće i istovremeno brinu o deci i porodici.

Jedna od ključnih preporuka je da je potrebno finansiranje i posvećenost temama rodne ravnopravnosti i unapređivanja položaja žena u sindikatima, a učesnice istraživanja navode da bi sindikati trebalo više da se bave:

  • organizovanjem obuka za članove i članice sindikata,
    ● podsticanjem većeg aktivizma žena u sindikatima,
    ● izjednačavanje položaja žena i muškaraca u zakonima, podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima i opštim aktima poslodavca, kao i izmenama zakona koje bi doprinele poboljšanju položaja zaposlenih žena,
    ● pitanjima zdravstvene zaštita i zaštite na radu.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

Konkurs za Regionalnu novinarsku nagradu “Srđan Aleksić”

Banjaluka, 23. septembar 2022. – Otvorene su prijave za Regionalnu novinarsku nagrad…