Naslovna Civilno društvo Otvoren konkurs za predloge projekata u oblasti prevencije i suzbijanja trgovine ljudima

Otvoren konkurs za predloge projekata u oblasti prevencije i suzbijanja trgovine ljudima

3 minuta za čitanje
0
232
Konkurs Balkans Act Now

Beograd, 2. avgust 2019. – ASTRA poziva zainteresovane OCD da podnesu predloge projekata koji se odnose na sistem prevencije i suzbijanja trgovine ljudima u jednoj od dve tematske celine: popis i analiza usluga socijalne zaštite dostupnih u lokalnim zajednicama i mapiranje i analiza saradnje državnih institucija u lokalnim zajednicama.

Rok za podnošenje prijava je 2. septembar 2019.

Od januara 2018. godine ASTRA uz finansijsku podršku Evropske unije sprovodi treću fazu regionalnog projekta BAN III − The Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!, u okviru kojeg objavljuje poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava u vidu podgranta.

Projekat Balkans Act Now!! – BAN je regionalni projekat koji ASTRA, zajedno sa još pet partnerskih organizacija, sprovodi od 2014. godine.

Cilj treće faze projekta, koji pored ASTRE, realizuju i Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS (BiH), Centar za ženska prava (Crna Gora), Center for Legal Civic Initiatives (CLCI, Albanija), Otvorena porta La strada (Severna Makedonija) i Holandski helsinški komitet, je:

  1. a) jačanje regionalne saradnje;
  2. b) jačanje saradnje sa institucijama i institucionalno prilagođavanje i usvajanje Instrumenta za praćenje, koji će omogućiti objektivno i odgovorno praćenje kvaliteta usluga pomoći i zaštite žrtava trgovine ljudima, a sa ciljem izgradnje i jačanja kapaciteta postojećih i budućih kancelarija nacionalnog izvestioca o trgovini ljudima;
  3. c) jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) za praćenje i izveštavanje o sprovođenju politika u oblasti suzbijanja trgovine ljudima.

Specifični cilj ovog poziva za dodelu pograntova je podrška jačanju participatorne demokratije u Srbiji i procesa evropskih integracija, kroz jačanje uticaja organizacija civilnog društva (OCD) na procese zaštite žrtava trgovine ljudima, kao i njihovog osnaživanja i jačanja kapaciteta za uspostavljanje efikasne saradnje sa relevantnim državnim institucijama.

Dodeljeni podgrantovi će doprineti jačanju kapaciteta malih OCD za prikupljanje i analizu podataka u cilju izveštavanja i praćenja implementacije politika za suzbijanje trgovine ljudima i zaštitu žrtava, ali im i omogućiti da se direktno uključe u suzbijanje trgovine ljudima na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.

Dodatne informacije i konkursna dokumentacija je dostupna na sajtu udruženja ASTRA.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

Razlivalište: Otvorene prijave za učešće mladih u omladinskom izazovu

Beograd, 07. avgust 2020. – Organizacija Razlivalište, drugi put po redu, organizuje…