Naslovna Društvo Otvorena vrata pravosuđa: Šta građani smeju da znaju o odlučivanju Ustavnog suda

Otvorena vrata pravosuđa: Šta građani smeju da znaju o odlučivanju Ustavnog suda

3 minuta za čitanje
0
185
Ustavni sud Republike Srbije

Beograd, 10. april 2020. – Načelo javnosti je prisutno u različitim pravnim oblastima. Ako ga sud ne poštuje, to je čak razlog za ukidanje presude. Zašto je ovo načelo sveprisutno u radu sudova i šta ono uopšte znači?

Autor teksta je Sreten Bjeličić – diplomirani pravnik i saradnik Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS).

Najednostavnije rečeno, predstavlja pravo svakoga da kontroliše rad sudova. To ovlašćenje proističe iz demokratskog uređenja, što podrazumeva koncepciju države kao servisa građana. Ovaj princip je toliko važan da je ugrađen u Ustav i mnoge zakone, kao i u međunarodne konvencije o ljudskim pravima.

Pravo  javnosti da zna šta rade državni organi je javni interes, ali u nekim situacijama on može da dođe u sukob sa nekim drugim principima. Zato su od načela javnosti predviđeni i određeni izuzeci.

Internet platforma Otvorena vrata pravosuđa je digitalni portal edukativnog karaktera, kreiran da omogući građanima lakše informisanje o pravosuđu.

Npr. javnost tokom suđenja u redovnim sudovima može biti isključena kada je to potrebno radi zaštite nacionalne bezbednosti, zaštite interesa maloletnika, prava privatnosti stranaka. Sve su ovo pravni standardi koji se u konkretnim slučajevima moraju tumačiti tako da ograničenja budu podesna za demokratsko društvo.

Iako ustavni sud nije redovan sud, na njega se takođe primenjuje pravo opšte javnosti da bude upoznata sa radom suda. To znači da bi svako morao imati pristup sudu i njegovim odlukama. Na taj način se obezbeđuje demokratska kontrola rada Ustavnog suda.

Tajno i zatvoreno postupanje suda nije dozvoljeno. Sa istim razlogom, garantuje se pravo svakog da traži uvid u spise predmeta i izradi fotokopiju spisa predmeta. Takođe, javnost postupanja se obezbeđuje objavljivanjem odluka Ustavnog suda, informisanjem o radu na sajtu suda, kontaktu suda sa medijima itd.

Tekst, u celosti, možete pročitati na sajtu Otvorena vrata pravosuđa.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

YUCOM: Sloboda mišljenja i izražavanja, sloboda medija, pravo na obaveštenost u fokusu treće analize “Ljudska prava i Covid -19”

Beograd, 18. maj 2020. – U Republici Srbiji, u cilju sprečavanja širenja zaraze i po…