Naslovna Društvo Otvorena vrata pravosuđa: Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima – pravni dragulj koji i danas živi

Otvorena vrata pravosuđa: Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima – pravni dragulj koji i danas živi

4 minuta za čitanje
0
367
ljudska prava

Beograd, 10. decembar 2021. –  U susret Međunarodnom danu ljudskih prava, koji se obeležava više od pola veka, čini se korisnim da se podsetimo značaja nosećeg dokumenta čija godišnjica donošenja je nerazlučivo povezana sa Međunarodnim danom ljudskih prava. 

Autor teksta je Sreten Bjeličić, diplomirani pravnik i saradnik Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS).

To je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima Ujedinjenih Nacija iz 1948. godine. Iako poznata u stručnoj javnosti, opšta javnost često nema dovoljnu svest o njenoj važnosti i značaju, stoga potrebno je iskoristiti svaku priliku da se to promeni, posebno u okruženju gde su ljudska prava u opasnosti.

Univerzalna deklaracija, usvojena je 1948. u UN, skoro apsolutnom većinom. Izražava volju međunarodne zajednice posle II svetskog rata, kao reakcija na masovne zločine i stravičnog kršenja ljudskih prava tokom rata.

Svrhu deklaracije najbolje izražavaju reči njene preambule: „Pošto je priznavanje urođenog dostojanstva i jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske porodice temelj slobode, pravde i mira u svetu; Pošto je nepoštovanje i preziranje ljudskih prava vodilo varvarskim postupcima, koji su vređali savest čovečanstva, i pošto je stvaranje sveta u kojem će ljudska bića uživati slobodu govora i uverenja i slobodu od straha i želje proglašeno kao najviša težnja; (…)

Internet platforma Otvorena vrata pravosuđa je digitalni portal edukativnog karaktera, kreiran da omogući građanima lakše informisanje o pravosuđu.

Generalna Skupština proglašava Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima kao zajednički standard koji treba da postignu svi narodi i sve nacije da bi svaki pojedinac i svaki organ društva, imajući ovu Deklaraciju stalno na umu, težio da učenjem i vaspitavanjem doprinese poštovanju ovih prava i sloboda i da progresivnim unutrašnjim i međunarodnim merama obezbedi njihovo opšte i stvarno priznanje i poštovanje kako među narodima samih država članica, tako i među narodima onih teritorija koje su pod njihovom upravom.“

Naznačeni deo preambule (tekst pisan italikom), govori o metapravnim, filozofskim osnovama, pre svega, teoriji prirodnog prava, doktrina koja milenijumima nadahnjuje čovečanstvo da postoji nešto više i važnije od profanog karaktera svakodnevnih zakona država.

Tekst, u celosti, možete pročitati na sajtu Otvorena vrata pravosuđa.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

Partneri Srbija: Transparentnost u pravosuđu zavisi od pojedinaca

Beograd, 20. septembar 2022. – Na događaju “Korak napred ka boljoj komunikaciji prav…