Naslovna Društvo Otvorena vrata pravosuđa: Vodič o povredi prava građana na suđenje u razumnom roku

Otvorena vrata pravosuđa: Vodič o povredi prava građana na suđenje u razumnom roku

3 minuta za čitanje
0
222
sudija

Beograd, 14. novembar 2019. – U okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa objavljen je vodič „Moja prava u slučaju da suđenje traje nerazumno dugo“.

Internet platforma Otvorena vrata pravosuđa je digitalni portal edukativnog karaktera, kreiran da omogući građanima lakše informisanje o pravosuđu.

Vodič je namenjen građanima  kako bi se upoznali sa svojim pravima i obavezama u slučaju da dužina sudskog postupka ugrožava njihovo pravo na pravično suđenje, kao i da im pruži neophodne informacije o zaštiti.

Dužina trajanja sudskih pоstupaka je jedan оd najprepоznatljivijih prоblema koji ugrožavaju pravnu sigurnost građana i vladavinu prava.

Duga suđenja i troškovi koje nose sa sobom često su razlog zbog kog građani odustaju ili ni ne pokušavaju da zaštite svoja prava.

Ukoliko se godinama čeka na presudu u krivičnom predmetu, o izdržavanju deteta ili na presudu o nezakonitom otkazu, život pogođenih građana često postaje nepopravljivo otežan.

U Srbiji je veliki broj građana pogođen povredom prava na suđenje u razumnom roku. O tome govori i podatak da se najveći broj presuda Evropskog suda za ljudska prava, donetih protiv Srbije u 2018. godini, odnosi baš na dužinu trajanja sudskih postupaka, a brojni su i postupci pred domaćim pravosudnim organima.

Ovaj Vodič teži da na što jednostavniji i praktičan način pomogne građanima i građankama da aktivno učestvuju u zaštiti svog prava pred sudovima. Vodič se posebno bavi Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji omogućava pravovremeno reagovanje u slučaju da suđenje traje neopravdano dugo, kao i da bude nadoknađena šteta koju građanin/ka pretrpi zbog toga.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

Galup: oko 56% ispitanika u Srbiji smatra da najgori period epidemije korona virusa tek dolazi

Cirih, 31. mart 2020. – Oko 60% građana Srbije zabrinuto je zbog pandemije korona vi…