Naslovna Politika Evropska unija Otvoreno pismo Ministarstvu pravde povodom javne rasprave o prvom Nacrtu revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23

Otvoreno pismo Ministarstvu pravde povodom javne rasprave o prvom Nacrtu revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23

5 minuta za čitanje
0
385
boginja pravde

Beograd, 2. februar 2019. – Povodom objavljivanja Prvog nacrta revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 Radna grupa Nacionalnog konventa za Poglavlje 23 i Međusektorska grupa za slobodu izražavanja i medija obratili su se, otvorenim pismom, Ministarstvo pravde Republike Srbije.

U pismu apeluju na Ministarstvo pravde Republike Srbije da odgovorno pristupi reviziji jednog od najvažnijih strateških dokumenta koji se tiču pristupanja Evropskoj uniji i obezbedi dovoljno vremena za stručne komentare i adekvatnu javnu raspravu o Nacrtu.

Pre svega, neophodno je da Ministarstvo pravde dostavi jedinstven dokument koji sadrži pregledan predlog izmena, piše u otvorenom pismu.

Gledajući tri predložena dokumenta koja se odnose na delove o pravosuđu, borbi protiv korupcije i osnovnim pravima jasno se uočava da su u pojedinim delovima izmene unošene u sam tekst, a u pojedinim kroz opciju track changes, što ostavlja prostora za propuštanje da se uoče izmene u bitnim aktivnostima.

Zbog obimnosti dokumenta, Radna grupa NKEU za Poglavlje 23 i Međusektorska grupa za slobodu izražavanja i medija smatraju da je navedeni rok za podnošenje pisanih predloga, 8. februar 2019. godine, neadekvatan, jer ne ostavlja dovoljno vremena za detaljne komentare i analizu izmena.

Održavanje okruglog stola 6. februara 2019. godine iz perspektive kratkih rokova i nepostojanja plana javne rasprave ne stvara platformu za razmenu argumenata, već puku prezentaciju revizije Akcionog plana, što ne bi trebalo da bude smisao takvog okupljanja.

Napominje se, u otvorenom pismu,  da poziv za javnu raspravu nije javno objavljen na internet prezentaciji Ministarstva pravde.

Neophodno je da proces revizije Akcionog plana za Poglavlje 23 bude inkluzivan, dostupan i transparentan, odnosno uključi sve relevantne aktere na transparentan i u skladu sa procedurama koje treba da odlikuju kvalitetnu javnu raspravu.

U skladu sa članom 36 Zakona o planskom sistemu Vlada mora doneti jasan plan javne rasprave, te ima obavezu objavljivanja izveštaja u kome se vidi da li su i na koji način sve sugestije ugrađene u predlog dokumenata javne politike, što ovom prilikom očekujemo od predlagača.

Takođe, istim Zakonom se navodi i da je uz predlog dokumenta javne politike potrebno dostaviti i procenu finansijskih implikacija predloženih aktivnosti, a u suprotnom mora priložiti obrazloženje ako smatra da takva analiza nije potrebna i obavezno dostavljanje prethodno pribavljenog mišljenja organa državne uprave nadležnog za koordinaciju javnih politika da takvu analizu nije bilo potrebno sprovesti.

Radna grupa NKEU za Poglavlje 23 i Međusektorska grupa za slobodu izražavanja i medija, žele da aktivno da učestvuju u procesu revizije Akcionog plana za ovo Poglavlje, budući da predstavlja skup najrelevantnijih organizacija koje se već dug niz godina bave temama obuhvaćenim Akcionim planom.

Smatraju da je neophodno organizovati i posebnu sednicu RG NKEU za Poglavlje 23 sa Pregovaračkim timom i predstavnicima Ministarstva pravde na ovu temu, pre nego se dostave jasni pisani komentari na AP, kako bismo uvideli razloge za izmenu i/ili brisanje pojedinih aktivnosti.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Evropska unija
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

Teret ekonomske krize na Zapadnom Balkanu, izazvane pandemijom korona virusom, ne sme pasti na leđa radnika i radnica

Beograd, 25. maj 2020. – Duboko zabrinuti podacima koji pokazuju da ekonomske posled…