Naslovna Civilno društvo Počeo rad na novom Zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi

Počeo rad na novom Zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi

4 minuta za čitanje
0
132
građani

Beograd, 25. septembar 2019. – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom saopštava da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave otpočelo rad na pripremi Nacrta zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.

Svi zainteresovani svoje komentare i sugestije mogu poslati na lokalna.samouprava@mduls.gov.rs .

Važeći Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi donet je 1994. godine, a minimalno izmenjen 1998. godine i po nizu svojih rešenja je restriktivan, prevaziđen i neusaglašen sa Ustavom.

Kako navodi Ministarstvo, ovaj zakon ne omogućuje građanima da efikasno ostvaruju svoje pravo na učešće u vršenju vlasti putem referenduma i narodne inicijative.

Primena niza rešenja sadržanih u Zakonu u praksi je pokazala velike nedostatke, zbog čega se referendum i narodna inicijativa retko koriste.

Neke od ključnih odredbi važećeg zakona nisu u saglasnosti sa Ustavom, kako one koje uređuju oblast referenduma poput kruga ovlašćenih predlagača sprovođenja referenduma, većine od ukupnog broja birača kao uslov za uspeh referenduma, nadležnosti suda itd, tako i one u oblasti narodne inicijative kod koje je ključno ograničnje neprimereno kratak rok od osam dana za prikupljanje potpisa.

Zakonska rešenja ne poznaju, niti uređuju, sve vrste referenduma koje poznaje Ustav. U njima se ne nalaze ni pravila koja su korespodentna sa promenama u izbornom zakonodavstvu, niti je obezbeđena adekvatna zaštita prava birača i potpisnika narodne inicijative.

Zbog svega toga, Ministarstvo smatra da postoji očigledna potreba za donošenjem novog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, koji bi bio materijalno i formalno usaglašen sa Ustavom i omogućio šire učešće građana u vršenju vlasti putem referenduma i narodne inicijative.

Rad na pripremi Nacrta zakona bi trebalo da rezultira rešenjima svih navedenih problema u primeni važećeg zakona ali i dalje, unapređenje zaštite prava građana u ovim postupcima, omogućavanje prikupljanja potpisa građana i elektronskim putem, uređivanjem finansiranja, izveštavanja i sprovođenja referendumske kampanje i sprovođenja narodne inicijative, obaveze organa u ovim postupcima, izgradnju administrativnih kapaciteta za pravilno sprovođenje svih procesnih radnji u ovim oblastima i drugo, navodi se u objavi o početku rada na ovom zakonu.

Nakon završetka ovog dela postupka pripreme Nacrta zakona, planirano je sprovođenje postupka javne rasprave radi sprovođenja dodatnih konsultacija sa svim zainteresovanima.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

CRTA: Stav Olivere Zekić može se tumačiti kao poziv na medijsku pristrasnost

Beograd, 24. februar 2020. – Organizacija civilnog društva CRTA ocenila je da je čla…