Naslovna Civilno društvo Podneta inicijativa Ustavnom sudu povodom zabrane uslovnog otpusta

Podneta inicijativa Ustavnom sudu povodom zabrane uslovnog otpusta

3 minuta za čitanje
0
216
Ustavni sud

Beograd, 03. decembar 2019. – Beogradski centar za ljudska prava je pripremio i organizovao podnošenje zajedničke inicijative predstavnika stručne javnosti da Ustavni sud ispita ustavnost i saglasnost sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba Krivičnog zakonika i Zakona o posebnim merama za sprečavanje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima kojima se zabranjuje uslovni otpust osuđenih za krivična dela kažnjiva kaznom doživotnog zatvora.

U inicijativi koja je podneta Ustavnom sudu navedeno je da zabrana uslovnog otpuštanja osuđenih za navedena krivična dela čini kaznu doživotnog zatvora nesmanjivom na penološkim osnovama, s obzirom da u pravnom poretku Srbije ne postoji nijedan drugi delotvoran pravni mehanizam za preispitivanje te kazne na penološkim osnovama.

Po oceni podnosilaca inicijative, kazna doživotnog zatvora na ovaj način postaje nespojiva sa ljudskim dostojanstvom, nečovečna i ponižavajuća.

Ustavnom sudu je inicijativom predloženo da pokrene postupak za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima člana 46. stava 5. Krivičnog zakonika i člana 5. stava 2. Zakona o posebnim merama za sprečavanje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima, i to sa članovima 23. i 25. Ustava Republike Srbije, članovima 7. i 10. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i članom 3. Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Takođe je predloženo da Ustavni sud obustavi izvršenje pojedinačnih akata koji bi bili doneti na osnovu osporenih zakonskih odredaba.

Beogradski centar za ljudska prava očekuje da će Ustavni sud neodložno pristupiti razmatranju ove inicijative u cilju zaštite ljudskih prava koje garantuju Ustav i potvrđeni međunarodni ugovori.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

NUNS: Utvrditi ko uznemirava novinara N1 Dušana Mlađenovića

Beograd, 27. maj 2020. – Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) pozvalo je nadle…