Naslovna Društvo Poglavlje 27 u decembru na agendi evropskih zvaničnika

Poglavlje 27 u decembru na agendi evropskih zvaničnika

6 min read
0
216
evropske integracije

Beograd, 9. oktobar 2018. – Srbija bi drugi nacrt pregovaračkih pozicija za poglavlje 27 o životnoj sredini trebalo da preda Evropskoj komisiji u decembru 2018. a do kraja 2019. zemlja bi trebalo da bude spremna za otvaranje tog poglavlja, rekao je državni sekretar u Ministarstvu životne sredine i šef Pregovaračke grupe za poglavlje 27 Ivan Karić.

Troškovi za usklađivanje Srbije sa standardima EU u oblasti zaštite životne sredine u ovom trenutku se procenjuju na 11,5 milijardi evra.

Prvi nacrt pregovaračkih pozicija za jedno od najzahtevnijih i najskupljih poglavlja u pregovorima sa EU poslat je na neformalne konsultacije u Brisel početkom juna i dobio je visoke ocene Evropske komisije, rekao je Karić na konferenciji za štampu o poglavlju 27 u Beogradu.

On je podsetio da je Crna Gora prošla kroz četiri takva kruga neformalnih pregovora.

Prema njegovim rečima, uz velike troškove, izazov na planu životne sredine u procesu pristupanja biće i promene zakonodavstva EU koje je Srbija dužna da prati i da im se prilagođava.

Šef Pregovaračke grupe za poglavlje 27 rekao je i da će Ministarstvo morati da traži odloženu implemenatciju, odnosno prelazne periode, za sektore tretmana otpadnih voda, upravljanja komunalnim otpadom i industrijske direktive.

"Trenutna procena je da će biti potrebno više od osam milijardi evra samo za ulaganja u sektor otpada i vode a većina zahteva mora da bude sprovedena pre pristupanja EU, što podrazumeva značajne finansijske i ljudske resurse", istakao je Karić.

Prema njegovim rečima, Srbija mora da prenese 200 propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine (kvalitet vazduha i vode, zaštita prirode, industrijsko zagađenje) i upravljanje rizicima, upravljanje hemikalijama i borbu protiv klimatskih promena.

Rečeno je i da je 55% populacije Srbije obuhvaćeno tretmanom otpadnih voda ali da se samo 7,3% biološki tretira a hemijski još manji procenat.

Srbija treba da sagradi 359 postrojenja za tretman otpadnih voda, kao i više od 10.000 kilometara kanalizacije, naveo je državni sekretar Ministarstva životne sredine.

Ukupni troškovi rešavanja problema u sektoru tretmana otpadnih voda procenjuju se na 3,8 milijardi evra, rekao je šef Pregovaračke grupe za poglavlje 27 u pregovorima sa EU.

Kada je reč o upravljanju komunalnim otpadom, Srbija ima samo osam regionalnih i dve opštinske sanitarne deponije koje pokrivaju oko 30% komunalnog otpada.

Na tom planu stvari dodatno komplikuju novi propisi EU o kružnoj ekonomiji po kojima do 2020. treba da se reciklira 50% a do 2025. godine 65% otpada.

Prema podacima za 2016, u Srbiji je reciklirano samo 3% komunalnog otpada.

Procena Ministarstva je da će za usklađivanje sa EU u oblasti upravljanja kominalnim otpadom biti potrebno više od milijardu evra.

U vezi sa industrijskim zagađenjem, neophodno je da više od 230 kompanija dobije integrisane dozvole i sprovode direktive o industrijskim emisijama.

Karić je rekao i da je, kada se radi o finasijama, poruka Brisela jasna da nema fondova EU ukoliko sami nismo u stanju da prikupimo novac za zaštitu životne sredine i držimo se osnovnih načela – zagađivač plaća, namenski karakter sredstava i transfer tih sredstava u zaštitu prirodne sredine i kružnu ekonomiju.

"Cilj priprema za poglavlje 27 je da unapredimo životnu sredinu, da je čuvamo, da razvijamo 'zelenu' ekonomiju kao priliku za jačanje domaće privrede i otvaranje radnih mesta u ekološki vrednoj proizvodnji", zaključio je Karić., prenosi Euractiv.

Učitaj još povezanih članaka
Učitaj još  Društvo
Komentari su zatvoreni

Proverite Takođe

EU ima priliku da smanji zagađenje vazduha iz termoelektrana na Zapadnom Balkanu

Prag, 20. februar 2019. – Zastarelih 16 termoelektrana na ugalj u zemljama Zapa…