Naslovna Politika Postupanje policije u Valjevu uznemirilo građane

Postupanje policije u Valjevu uznemirilo građane

16 min read
0
1,725
Valjevo

Valjevo, 11. septembar 2018. (Aleksandar Milijašević/Dijalog Net) – Policija nezakonito ograničavala slobodu kretanja građana u Valjevu, posledice takvog postupanja platiće poreski obveznici

U prethodna dva meseca (jul i avgust) službena lica Policijske uprave u Valjevu su sprovodila ciljano legitimisanje i zadržavanje građana Valjeva.

Podsećamo da je o ovim događajima za portal Dijalog Net govorila i advokat Jana Aćimović Planojević, koja je i članica izvršnog odbora Odbora advokata Valjeva.

Nesporno je da policija treba da štiti i unapređuje bezbednost građana i imovine, poštujući Ustavom zajemčena ljudska i manjinska prava i slobode i druge zaštićene vrednosti u demokratskom društvu” govori za Dijalog Net Mladen Milovanović iz Odbora za ljudska prava Valjevo.

Svakako da policija treba i da primenjuje mere i ovlašćenja koja nisu uvek u skladu sa našim željama i viđenjima ali su uvek pod kontrolom Zakona i Ustava”, smatra Milovanović.

On smatra da policija ima dosta iskustva, veštine, resursa  i ovlašćenja da na zakonit način obavlja svoju dužnost bez nepotrebne demonstracije sile i moći.

Iz valjevskog Odbora za ljudska prava ocenjuju da ovakvo postupanje policije u znatnoj meri utiče na mirno uživanje ljudskih prava svih građana.

Zakonom su uređene pretpostavke za legitimisanje i zadržavanje građana

Legitimisanje tj. provera identiteta jedno je od policijskih ovlašćenja koje je uređeno Zakonom o policiji. Zakon o policiji”, kaže, za Dijalog Net, Mladen Milovanović, pravnik valjevskog Odbora za ljudska prava i dodaje da je u članu 75 pomenutog zakona taksativno navodeno u kojim slučajevima je službenicima policije dozvoljeno da vrše proveru identiteta lica, tj. legitimisanje.

Milovanović ukazuje i na zakonsku obavezu policijskog službenika  da svakog građanina  upoznaju sa razlogom provere njegovog identiteta. “Postoji samo jedna mogućnost za uskraćivanje ove informacije”, dodaje Milovanović,  “a to je ako prikupljaju obaveštenja o krivičnom delu koje se goni po službenoj dužnosti i ako bi to moglo ugroziti postizanje cilja provere”.

Prema tome, zaključuje Milovanović,  policijski službenik uvek ima obavezu da građanina upozna sa razlozima legitimisanja.

Prema informacijama od strane Odbora Advokata Valjeva , ali i građana, postoje i situacije kada policijski službenici, ne poštuju u potpunosti citirana zakonska ovlašćenja, pa legitimišu građane bez  opravdanog razloga i obrazloženja, čak i u prisustvu maloletne dece.

Sagovornik portala Dijalog Net kaže i da je “primetno da se službenici prilikom legitimisanja, prema svedočenju legitimisanih građana, često pravdaju da i oni sami ne znaju razlog primene ovih radnji”.

Evidentno je da ni oni sami nisu sigurni da li ovlašćenja primenjuju u skladu sa zakonom ili ne.

 “Iako policijski službenici nisu sigurni da li ovlašćenja primenjuju u skladu sa zakonom”, kaže Milovanović, “ važno je napomenuti da, prema Zakonu o policiji (čl. 41 st. 2), oni nisu dužni dužni da izvršavaju naređenja ukoliko bi se time izvršilo krivično delo”.

Važno je reći da kada službenici smatraju da je naređenje suprotno zakonu, imaju pravo da o tome izveste neposredno višeg rukovodioca, a na to ih obavezuje Zakon o policiji (čl. 41 st. 3) kaže sagovornik portala Dijalog Net.

Policijski službenici imaju obavezu poštovanja pretpostavke nevinosti

Ono što je još primećeno jeste da su ovakvom postupanju izložena uglavnom bivša osuđena lica, lica koja „bije glas“ da se bave određenim nedozvoljenim poslovima i osobe koje su im bliske”, navodi Milovanović i dodaje da šira javnost ovakvo postupanje može shvatiti kao rešenost države da se obračuna sa kriminalom.

Čak i iz same policije stižu izjave u tom pravcu: "Građani koji nemaju veze sa kriminalom mogu da budu mirni" . Takve izjave i stavovi su opasni iz više razloga, upozoravaju iz Odbora za ljudska prava Valjevo.

Kako kaže Milovanović, sud je jedini koji može doneti odluku o nečijoj krivičnoj odgovornosti.

Ovakvim izjavama i postupanjem, faktički se legitimisana lica bez sudske presude unapred proglašavaju kriminalcima, čime se krši pretpostavka nevinosti. “Takvim postupanjem nanose se štetne posledice jer su legitimisana lica izložena sramoti i stigmatizovana od strane društva”, kategoričan je Milovanović.

Drugi problem je, upozorava milovanović, što su ovakve kvalifikacije građana opasne i otvara se mogućnost da se na njihovom mestu nađu i druge grupe (npr. učesnici nekog protesta, simpatizeri određene političke opcije itd.).

Svako postupanje policijskog službenika mora biti u skladu sa principom srazmernosti, diskriminacija je zabranjena

Milovanović podseća da i “Ustav i Zakon o policiji propisuju da su svi građani jednaki, te da se svakome mora pružiti jednaka zakonska zaštita” ali i dodaje da je zabranjena svaka diskriminacija, neposredna ili posredna, po bilo kom osnovu.

Zaposleni u policiji dužni su da jednako postupaju prema svim građanima”, kaže predstavnik Odbora za ljudska prava Valjevo.

U slučajevima ciljanog legitimisanja samo određenih kategorija (bivših osuđenih lica), policija grubo krši ovo ustavno načelo”, smatraju iz ovog valjevskog udruženja.

Uz podsećanje da svako postupanje policijskog službenika mora biti u skladu sa principom srazmernosti, Milovanović karakteriše, kao problematične, situacije u kojima se vrši provera identiteta lica koja policijski službenici već poznaju.

Smatram da je ovo nedopustivo i nonsens. Takvo postupanje nema nikakvu svrhu i graniči se sa zloupotrebom ovlašćenja”, izričit je sagovornik portala Dijalog Net.

Policijski službenik je, prvenstveno, dužan da utvrdi postoji li uopšte potreba za legitimisanjem građana.

Ukoliko je službeniku poznat identitet određenog lica, u čemu se ogleda potreba da to lice legitimiše?”, pita Milovanović i konstatuje da se stiče se utisak da je provera, u tom slučaju, suvišna i bespotrebna.

Prema svedočenju lica koja su, tokom jula i avgusta, bila izložena “akciji” legitimisanja i zadržavanja od strane valjevske policije, događalo se da isto lice bude legitimisano i evidentirano u svesku 7 puta i to od strane 3 patrole i od strane policijskih službenika koji lično poznaju to legitimisano lice .

Milovanović ovakvo postupanje  ocenjuje kao suprotno principu srazmernosti, ali i suprotno i obavezi policijskog službenika da poštuje ugled, dostojanstvo i čast svakog građanina.

Što se tiče vremenskog trajanja legitimisanja, ono bi moralo da traje samo onoliko koliko je neophodno da se proveri identitet lica”, kaže Milovanović za Dijalog Net i dodaje da legitimisanje koje bi trajalo predugo može predstavljati i lišenje slobode.

Praksa Evropskog suda za ljudska prava o lišenju slobode

Samo lišenje slobode se ne može shvatati usko i ne odnosi se isključivo na klasičan oblik zatvaranja, već ima i druge oblike”, ukazuju iz Odbora za ljudska prava.

Milovanović kaže da je praksa Evropskog suda za ljudska prava (Guzzardi protiv Italije) na stanovištu da to “što je neko lice nije fizički sputano, stavljeno u zatvorsku ćeliju, niti su mu stavljene lisice nije odlučujući faktor pri odlučivanju o postojanju lišenja slobode”.

Kao što su i valjevski advokati saopštili i u Odboru za ljudska prava Valjevo smatraju da je u “valjevskom slučaju” došlo do povrede ljudskih prava većeg broja građana.

Naime, građani Valjeva koji su ukazali na ovu, nadasve, čudnu pojavu tvrde da je u nekoliko situacija legitimisanje trajalo i po sat vremena. Nekima od njih je u izgled stavljano da će, budu li, dok im policijski službenici ne odobre, napustili mesto na kom su zaustavljeni, biti privedeni u policijsku stanicu i da će tamo provesti naredna četiri sata.

Milovanović kaže da se u ovim slučajevima može govoriti i o lišenju slobode i dodaje da zakon propisuje da lica koja su neosnovano lišena slobode imaju pravo na naknadu štete.

Istakao bih da Republika Srbija u te svrhe isplaćuje ogromna sredstva, što znači da posledice ovakvog postupanja osećaju ne samo legitimisana lica, već i svi ostali građani”, kaže Milovanović iz Odbora za ljudska prava Valjevo.

Učitaj još povezanih članaka
Učitaj još  Politika
Komentari su zatvoreni

Proverite Takođe

EU ima priliku da smanji zagađenje vazduha iz termoelektrana na Zapadnom Balkanu

Prag, 20. februar 2019. – Zastarelih 16 termoelektrana na ugalj u zemljama Zapa…