Naslovna Civilno društvo Poziv OCD za dostavljanje priloga za Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Poziv OCD za dostavljanje priloga za Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

3 min read
0
288
Istraživanje

Beograd, 10. mart 2018. -Vlada Republike Srbije usvojila je  Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Savet za nacionalne manjine prati realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana, dok Kancelarija za ljudska i manjinska prava pruža stručnu i administrativno-tehničku podršku Savetu za nacionalne manjine u postupku praćenja realizacije aktivnosti iz Akcionog plana.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava pripremila je u prethodnom periodu šest izveštaja o sprovođenju Akcionog plana, koji se odnose na 2016. i 2017. godinu. 

Radi pripreme novog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana, pozivaju se organizacije civilnog društva koje su sprovodile aktivnosti predviđene Akcionim planom, da dostave svoje priloge o sprovedenim aktivnostima iz navedenog Akcionog plana, na Obrascu za dostavljanje priloga, a koje su dospele za sprovođenje u I kvartalu 2018. godine (januar – mart).

Obrasce je potrebno popuniti ćirilicom, koristeći font Times New Roman, 12, prored 1.15 i dostaviti ih u Word formatu najkasnije do 23. marta 2018. godine na e-mail adresu rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs 

U Obrascu za dostavljanje priloga, navedene su one aktivnosti u kojima su organizacije civilnog društva prepoznate kao učesnici ili partneri, sa jasno navedenim rokom kada svaka od aktivnosti dospeva za realizaciju.

Za potrebe izrade ovog izveštaja potrebno je uneti  podatke za sve one aktivnosti koje se realizuju kontinuirano, kao i aktivnosti koje su za realizaciju pristigle u I kvartalu 2018. godine. 

Za aktivnosti realizovane u ovom izveštajnom periodu, potrebno je u osnovnim crtama navesti u čemu se ogledala njihova realizacija.

Učitaj još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Proverite Takođe

Protestna šetnja “Mame su zakon” u Beogradu

Beograd, 23. septembar 2018. – Trudnice i porodilje nezadovoljne Zakonom o podr&scar…