Naslovna Civilno društvo Poziv za OCD za dostavljanje priloga za Deseti izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Poziv za OCD za dostavljanje priloga za Deseti izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina

3 min read
0
162
kancelarija

Beograd, 6. decembar 2018. – Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 3. marta 2016. godine Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Savet za nacionalne manjine prati realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana, dok Kancelarija za ljudska i manjinska prava pruža stručnu i administrativno-tehničku podršku Savetu za nacionalne manjine u postupku praćenja realizacije aktivnosti iz Akcionog plana.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava pripremila je u prethodnom periodu devet izveštaja o sprovođenju Akcionog plana, zaključno sa trećim kvartalom 2018. godine.

Radi pripreme novog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana, pozivaju se organizacije civilnog društva koje su sprovodile aktivnosti predviđene Akcionim planom, da dostave svoje priloge o dospelim aktivnostima za sprovođenje u IV kvartalu 2018. godine (oktobar – decembar 2018.) popunjavanjem i slanjem Obrasca za dostavljanje priloga.

U Obrascu za dostavljanje priloga, navedene su one aktivnosti u kojima su organizacije civilnog društva prepoznate kao učesnici ili partneri, sa jasno navedenim rokom kada svaka od aktivnosti dospeva za realizaciju. Molimo vas da za potrebe izrade ovog izveštaja unesete podatke za sve one aktivnosti koje se realizuju kontinuirano, kao i aktivnosti koje su za realizaciju pristigle u IV kvartalu 2018. godine.

Za aktivnosti realizovane u ovom izveštajnom periodu, potrebno je u osnovnim crtama navesti u čemu se ogledala njihova realizacija.Obrasce popunite na srpskom jeziku ćirilicom, koristeći font Times New Roman, 12, prored 1.15 i dostavite ih u Word formatu, na e-mail adresu rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs najkasnije do 23. decembra 2018. godine.

Učitaj još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Proverite Takođe

Liceulice nedelja predstavlja BELGRADE LESS ORDINARY

Beograd, 20. maj 2019. – Magazin Liceulice ove nedelje  obeležava devet godina …