Naslovna Civilno društvo Primena valjevskih strategija (1)

Primena valjevskih strategija (1)

5 minuta za čitanje
0
544

Učešće građana/ki podrazumeva  aktivno uklјučivanje  građana/ki u procesu donošenja odluka. Potrebno je da aktivni građani/ke imaju razvijen osećaj o pripadnosti zajednici, kao i visoku svest i saglasnost o tome šta je to javni (zajednički) interes i dobro zajednice. Učešće građana/ki u odlučivanju o poslovima lokalne samouprave predstavlјa sve one aktivnosti u kojima se građani/ke uklјučuju u proces donošenja odluka o lokalnim poslovima koji se tiču njihovog svakodnevnog života.

Suština svake demokratije predstavlјa učešće građana/ki u procesima donošenja odluka o lokalnim poslovima. Učešćem se pokreću zajedničke inicijative, kolektivno organizovanje, zajedničko izražavanje. Nјime se uspostavlјa unutrašnja veza i jača jedinstvo i društveni kapital zajednice.

Da bi građani/ke učestvovali u donošenju odluka, oni moraju imati pristup informacijama. Javna vlast je dužna informisati građane/ke o svojim aktivnostima, kako bi građani/ke razumeli prioritete i poslovanje gradske adminstracije i predstavničkih tela. Kroz zajednički rad i razmenjivanje informacija sa građanima/kama, lokalna vlast može raditi na određivanju prioriteta, prikuplјanju sugestija i ideja. Da bi građani/ke dobili potrebne informacije, oni moraju biti svesni da je njihova obaveza da učestvuju kao ravnopravni partneri u aktivnostima sa vlastima. Nјihova zainteresovanost za aktivnosti vlasti mora se ispolјavati kroz trajni transfer: vlast – informacija – aktivni građani/ke.

Nije dovolјno da lokalne vlasti samo  pitaju građane/ke o njihovom mišlјenju ili samo da ih pozovu da aktivno učestvuju, vlasti treba da saslušaju građane/ke šta oni misle o njihovom problemu i da na njega konstruktivno odgovore. Učešće građana/ki je uvek dvosmeran proces komunikacije između građana/ki i predstavnika organa lokalnih vlasti.

Kroz realizaciju projekta ’’Dijalog Net – Informisanje javnosti o realizaciji strateških dokumenata u Valјevu’’ udruženje građana Dijalog ima nameru da informiše građane/ke Valjeva o statusu, primeni i rezultatima strateških dokumenata grada Valjeva.

Na osnovu dostupnih informacija prikuplјenih kro primenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i aktivnim praćenjem rada Gradske uprave nameravamo da kontunirano informišemo javnost o statusu, primeni i rezultatima   strateških dokumenata grada Valјeva u oblastima bezbednosti, prava deteta, socijalne zaštite, omladinske politike i obrazovanja Roma.

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta ’’Dijalog Net – Informisanje javnosti o realizaciji strateških dokumenata u Valјevu''. Projekat sprovodi udruženje građana ’’Dijalog’’, a uz podršku grada Valjeva         

 

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

UNS se povlači iz komisija na konkursima Ministarstva kulture zbog privilegovanja nereprezentativnih udruženja

Beograd, 15. februar 2020. – Izvršni odbor Udruženja novinara Srbije (UNS) odlučio j…