Naslovna Civilno društvo Primena valjevskih strategija (3) – Lokalni plan akcije za decu

Primena valjevskih strategija (3) – Lokalni plan akcije za decu

6 minuta za čitanje
0
658

Lokalni plan akcije za decu predstavlja strateški dokument opštine Valjevo u kojem se definiše opšta politika opštine prema deci za period od 2007. do 2015. godine.

Izradi Lokalnog plana akcije za decu prethodila je priprema i usvajanje Nacionalnog plana akcije Vlade Republike Srbije (NPA), koju je pripemio Savet za prava detetea Vlade Republike Srbije početkom 2004. godine.

Kada je opštinski Odbor, u saradnji sa Međusektorskim savetom i svim relevantnim institucijama koje se bave decom i mladima, uradio nacrt Lokalnog plana  akcije za decu, isti je u periodu od 19. do 23. novembra 2007. godine stavlјen na uvid građanima, u maloj sali Skupštine grada.

Svi zainteresovani građani su mogli na licu mesta pisanim putem ili elektronskom poštom da daju svoj doprinos svojim komentarima ili kritikama predviđenih ili predlogom novih aktivnosti u nacrtu ovog Plana, međutim takvog interesovanja građana za ovaj Plan nije bilo.

Nakon završenog uvida Plan je dostavlјen Privremenom organu opštine Valјevo, koji je na sednici održanoj 31.12.2007. godine, doneo Lokalni plan akcije za decu opštine Valјevo, za period od  2007 do 2015. godine.

Za realizaciju Lokalnog plana akcije za decu imenovan je Odbor za implementaciju, koji je u saradnji sa Kancelarijom za mlade grada Valјeva imao zadatak da organizuje, vodi i usmerava implementaciju ovog Plana.

Odgovorna lica za realizaciju Lokalnog plana akcije za decu, od donošenja dokumenta od strane Privremenog organa opštine Valјevo (31.12.2007. god.) zaklјučno sa 01.08.2013. godine su: Predsednik opštine Valјevo Jovan Tomić i Gradonačelnik, u ranijem mandatnom periodu Zoran Jakovlјević, a sada Stanko Terzić, predsednica Odbora za implementaciju Lokalnog plana akcije za decu Olga Jukić, načelnica Gradske uprave za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove Jelica Stojanović i načelnica Odelјenja za društvene delatnosti Zora Bojičić.

Sredstva utvrđena Odlukom o budžetu grada Valјeva, za aktivnosti u okviru realizacije Lokalnog plana akcije za decu, odobrena su rešenjima Gradonačelnika.

U zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja traženo je, između ostalog, i sledeće:

Spisak indikatora na osnovu kojih se sprovodi monitoring i evaluacija realizacije  Lokalnog plana akcije za decu  od usvajanja dokumenta od strane nadležnog organa zaklјučno sa 01.08.2013;

 Izveštaji o sprovedenom monitoringu i evaluaciji realizacije Lokalnog plana akcije za decu od usvajanja dokumenta od strane nadležnog organa zaklјučno sa 01.08.2013, kao i naziv institucije koja je vršila monitoring i evaluaciju i imena odgovornih lica za neposredno sprovođenje procesa monitoringa i evaluacije Lokalnog plana akcije za decu.

Lokalni plan akcije za decu (od 1 – 24 strane) sadrži, između ostalog, i spisak indikatora (za svaki specifičan cilj) na osnovu kojih treba raditi procenu uspešnosti (evaluaciju) Lokalnog plana akcije za decu.

I pored toga, dobili smo odgovor da grad Valjevo ne poseduje odgovore na ova dva pitanja.

U narednim tekstovima pokušaćemo da, kroz neposredni razgovor sa odgovornim licima, utvrdimo kako i na koji način se u praksi sprovodi Lokalni plan akcije za decu.

 Ovaj tekst je nastao u okviru projekta Dijalog Net – Informisanje javnosti o realizaciji strateških dokumenata u Valјevu. Projekat sprovodi  udruženje građana Dijalog, a uz podršku grada Valjeva.           

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

UNS se povlači iz komisija na konkursima Ministarstva kulture zbog privilegovanja nereprezentativnih udruženja

Beograd, 15. februar 2020. – Izvršni odbor Udruženja novinara Srbije (UNS) odlučio j…