Naslovna Politika Evropska unija Radni zadaci zaposlenih u EU menjaju se zbog novog softvera

Radni zadaci zaposlenih u EU menjaju se zbog novog softvera

4 min read
0
67
novinar

Brisel, 7. februar 2019.-  Početkom 2018. u EU je 87% ljudi starih između 16 i 74 godine koristilo internet barem jednom u poslednjih 12 meseci a među korisnicima koji su iz grupe zaposlenih 71% je reklo da koristi kompjuter, laptop, smartfon, tablet ili drugi prenosivi uređaj na radu dok je 19% koristilo kompjuterizovanu opremu ili mašine.

Podaci Eurostata pokazuju da su se radni zadaci 16% korisnika interneta u EU koji su zaposleni promenili u posmatranom periodu zbog novog softvera a 29% ispitanika moralo je da nauči kako da koristi "novitete" na poslu.

Gotovo polovina (47%) zaposlenih korisnika interneta u EU ocenjuje svoje veštine povezane sa upotrebom kompjutera, softvera ili aplikacija na radu kao adekvatne u odnosu na njihove radne zadatke, 18% misli da ima više veština nego što zahteva njihov posao a 9% priznaje da im je potrebna dodatna obuka.

Na poslu zaposleni kompjutere, laptopove, smartfone… uglavnom koriste za elektronsku poštu ili unos podataka u baze podataka (61%), kreiranje ili uređivanje elektronskih dokumenata (47%) ili za rad u softveru specifičnom za njihovo zanimanje (38%).

Aplikacije za primanje zadatka ili instrukcija koristilo je 22% zaposlenih korisnika interneta, društvene mreže je za posao koristilo 18% a 9% korisnika interneta među zaposlenima uključeno je u razvoj ili održavanje IT sistema ili softvera, objavio je Eurostat.

U Holandiji internet na poslu koristi 93% a u Rumuniji 36% zaposlenih.

Najveći udeo u zaposlenima koji su u 2018. upotrebljavali kompjutere, laptopove, smartfone, tablete ili druge prenosive uređaje ili kompjuterizovanu opremu u radu registrovan je u Holandiji (93%) a slede Danska i Švedska (90%) i Finska (87%). Manje od polovine takvih bilo je u Rumuniji (36%) i Bugarskoj (47%).

Radni zadaci 16% zaposlenih korisnika interneta u EU promenili su se u 2018. zbog novog softvera ili kompjuterizovane opreme. Toj promeni izloženiji su oni sa visokim obrazovanjem (20%) nego oni sa srednjim ili nižim (14 odnosno 9%).

Među članicama EU najveći udeo zaposlenih korisnika interneta čiji su se radni zadaci promenii zbog novog softvera ili kompjuterizovane opreme zabeležen je u Danskoj (27%), Luksemburgu (25%), Finskoj, Švedskoj i Holandiji (23%).

S druge strane, najmanji udeo takvih je na Kipru (3%), u Bugarskoj (6%), Rumuniji i Letoniji (7%).

Podaci koje je objavio Eurostat predstavljaju deo rezultata istraživanja o korišćenju ICT u domaćinstvima i među  pojedincima sprovedenog u 2018., prenosi Euractiv.

Učitaj još povezanih članaka
Učitaj još  Evropska unija
Komentari su zatvoreni

Proverite Takođe

EU ima priliku da smanji zagađenje vazduha iz termoelektrana na Zapadnom Balkanu

Prag, 20. februar 2019. – Zastarelih 16 termoelektrana na ugalj u zemljama Zapa…