Naslovna Civilno društvo Rečnik omladinske politike

Rečnik omladinske politike

3 minuta za čitanje
0
645
Krovna organizacija mladih Srbije

Rečnik omladinske politike je prvi dokument koji objedinjuje i definiše različite pojmove u oblasti omladinske politike.

Razvile su ga: Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade, Krovna organizacija mladih Srbije i Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta.

Akteri su kroz proces izrade Rečnika pokazali spremnost da uspostave sistemsku saradnju, usaglase vlastita razumevanja pojmova i usklade međusobne razlike u gledištima radi postizanja dogovora.

Svrha Rečnika omladinske politike je definisanje relevantnih pojmova, kao i aktera u oblasti omladinske politike, njihovih uloga i pozicija. Autori Rečnika posebno ističu doprinos Rečnika u uređivanju odnosa između aktera iz civilnog sektora i resornog ministarstva u oblasti omladinskog rada i omladinske politike.

Ciljna grupa kojoj je Rečnik namenjen jesu svi akteri omladinske politike: predstavnici institucija i organa javne uprave (lokalnog, pokrajinskog i nacionalnog nivoa), kao i predstavnici civilnog sektora i sami mladi.

Rečnikom se, pored navedenog, definišu i uloge međunarodnih partnera i subjekata od značaja za ovu oblast, sa namerom da se predstavi okvir delovanja i razvoja omladinske politike na evropskom nivou.

Značaj Rečnika omladinske politike je u tome što predstavlja relevantan izvor pojmova iz oblasti omladinske politike na koje se akteri mogu osloniti i koji, pored toga, imaju veliku upotrebnu vrednost u svakodnevnom radu.

Veliki doprinos izradi ovog Rečnika imali su različiti akteri omladinske politike, predstavnici javnih institucija, udruženja mladih i za mlade, omladinski radnici i mladi, dajući svoje komentare, ideje i sugestije u okviru širokog konsultativnog procesa koji je pratio izradu Rečnika.

 Izvor: Krovna organizacija mladih Srbije

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

UNDP: Kampanja “Tiče me se” – Za komšiluk koji ne zatvara oči pred nasiljem

Beograd, 25. novembar 2020. – Povodom obeležavanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ž…