Naslovna Društvo Ružičić Novković: Ropstvo je posledica naše neodgovornosti

Ružičić Novković: Ropstvo je posledica naše neodgovornosti

11 minuta za čitanje
0
146
katanac

Novi Sad, 03. decembar 2021. – Komitet za prava osoba sa invaliditetom ovogodišnji Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obeležava  sa temom „Liderstvo i učešće osoba sa invaliditetom ka inkluzivnom, pristupačnom i održivom svetu posle Kovida 19“.

Podsećamo, u toku je kampanja za podršku novosadskom Centru Živeti uspravno.

Trenutno u Srbiji i većem delu sveta inkluzivno i održivo nije ništa, a pristupačna je samo neizvesnost zbog međusobnih odnosa i nejednakog ulaganja u samostalnost  i očekivanja i omogućavanja punog društvvenog učinka svake osobe.

U odnosu na prethodnu godinu, u Novom Sadu omogućeno je, po prvi put u državi, pravo na pun obim usluge personalne asistencije osobama sa invaliditetom koje po Pravilniku o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite imaju pravo na njeno finansiranje iz opštinskog i gradskog budžeta ili  putem namenskh transfera.

Ali nas je svega 37, jer je predviđeno da uslugu mogu da koriste samo društveno aktivne, punoletne osobe, koje imaju ostvareno pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć. Imajući u vidu da se za svaku pojedinačnu uslugu po ovom Pravilniku mora imati zaseban poslovni prostor i po ugovoru zaposliti zasebni stručni radnik, to u startu po jednoj osobi podrazumeva iznos od bezmalo dva miliona dinara po jednoj osobi, koji se na 50 korisnika/ca povećava samo za cenu rada svake nove osobe koj asistira.

Takođe državni minimalni standard je da se usluga za jednu osobu može organizovati 40 sati nedeljno.

Iskustvo na terenu pokazuje da je većini ljudi potrebno između 60 i 159 sati nedeljno uz angažovanje od  2 do 5 osoba  imajući u vidu potebu za asistencijom dveju osoba za svaki transfer i raspored smena. 

Imajući u vidu sve ovo, kao i to da osobe s nižim stepenom oštećenja i osnovnim dodatkom na tuđu negu i pomoć (a njih je najviše), te osobe koje ne mogu samostalno da odlučuju o sebi – nemaju pravo na uslugu personalne asistencije.

Premda je ona po čl. 19 Međunarodne konvencije o pravima osoba s invaliditetom opšte pravo potencijalno svake osobe, ovu uslugu trenutno u Srbiji koristi manje od 300 punoletnih osoba u manje od 30 opština.

Nešto je bolja situacija sa uslugom ličnog pratioca detetu i učeniku, što je zapravo takođe asistencija osobama u okviru osnovnog sistema obrazovanja i vaspitanja, ali nije dostupna u toku školskih raspusta i nije za sve aktivnosti.

U dobrom delu opština, u kojima se pruža nije bila dostupna u toku vanrednog stanja, kao što ni dnevne usluge u zajednici, i druge usluge u zajednici, među kojima je i pomoć u kući (ostale ne navodim jer nisu u skladu s Konvencijom i tekovinama međunarodnog pokreta osoba sa invaliditetom) – prekidaju se dok je osoba u izolaciji zbog kovida 19, i ukoliko nema mogućnost da boravi u vlastitom stanu propisuje joj se mera privremene institucionalizacije za to vreme.

S druge strane, međunarodni pokret za samostalni život i deinstitucionalizaciju, kao i specijalni izvestilac UN  i Komitet UN za prava osoba sa invaliditetom, od proleća prošle godine počeli da pozivaju na iznalaženje modaliteta i dobrih rešenja za hitnu deinstitucionalizaciju.

Umesto toga, uporedo imamo ponovno zatvaranje ljudi u domovima bez obzira na to da li su vakcinisani ili nisu, kao meru sprečavanja širenja virusa uz redukovanje asistencije na nužnu da bi se smanjio kontakt osoblja sa korisnicima, pri čemu se, primera radi, u Domu za odrasle osobe sa invaliditetom na Bežanijskoj kosi desilo da osobe nisu imale asistenciju za odlazak u WC nego je kao mera prevencije uvedeno obavezno korišćenje guske i lopate.

Pored toga, a to se tiče i Novog Sada, u većini opština i gradova gde se organizuju usluge personalne asistencije, usluge ličnog pratioca detetu i učeniku  i pomoć u kući, trebalo bi u državnom Pravilniku redefinisati jer to je zapravo personalna asistencija.

Neophodno je imenovati ih tako i povezati u vrednosnom delu, te u startu korisnike/ce i direktne pružaoce upoznati sa prednostima samostalnog života i tekovinama pokreta za samostalni život da bi im, uz korišćenje asistencije (kome je potrebna) život tekao nesmetano.

 Direktnim pružaocima nije omogućeno zasnivanje ugovora o radu ili ako jeste, primer je Centar „Živeti uspravno“, lokalna samouprava ne pokriva pravo na plaćeno odsustvo za vreme praznika, ni pravo na godišnji odmor, niti prvi mesec dana bolovanja, kao ni pravo na slobodne dane u slučaju važnih  porodičnih događaja, predviđenih Zakonom o radu.

Centar sredstva za ovu namenu, više od dva miliona dinara na 20 asistenata/kinja godišnje obezbeđuje participacijom korisnika/ca i donacijama.

Poznato nam je i da je sa nekim  ličnim pratiljama prekinut  ugovor o delu/privremeno-povremenim poslovima nakon što su se razbolelele i da im je zdravstvena ustanova na kućne adrese uputila račune za svoje usluge u vrednosti od nekoliko stotina hiljada dinara, što je sem ugrožavanja života ovih osoba, dovelo do toga da više nikada, zbog nesigurnosti odnosa prema njima, ne žele da rade ovaj posao.

Sve ovo bilo bi deo saopštenja Centra „Živeti uspravno“ povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditeom, koji je, dok se državni pravilnik ne promeni i zbog sporne odredbe u gradskom pravilniku da pravo na finansiranje ove usluge imaju osobe sa prebivalištem u Novom Sadu ne kraćem od godinu dana, u septembru pokreuo kampanju grupnog prikupljanja sredstava za asistenciju dvema osobama koje nemaju pravo na njeno finansiranje.

Jednoj koja ima asistenciju ali joj je potebna duže – 60 sati, dok grad Sombor pokriva 40, i drugoj kojaće za  nekoliko dana dobiti rešenje o pravu na finansiranje usluge nakon 25 meseci delimičnog učešća grada Doboja – te je potrebno da do kraja godine obezbedimo još 1,7 miliona dinara.

Sve to, kažem, bilo bi deo saopštenja Centra „Živeti uspravno“, da mi se tokom  poslednje dve nedelje po glavi ne motaju neka pitanja i poruke koje na osnovu dvodecenijskog rada s ljudima na terenu želim lično da uputim javnosti.

Tekst Milice Mime Ružičić Novković, u celosti, možete pročitati na portalu Autonomija.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

Zaštita životne sredine četvrta na listi prioriteta građana Srbije

Beograd, 15. decembar 2021. – Građani Srbije su zaštitu životne sredine stavili na č…