Naslovna Vesti Srbija Savet REM: Uzete u obzir sve činjenice koje bi uticale na ostvarivanje većeg kvaliteta i raznovrsnosti sadržaja

Savet REM: Uzete u obzir sve činjenice koje bi uticale na ostvarivanje većeg kvaliteta i raznovrsnosti sadržaja

4 minuta za čitanje
0
79
REM

Beograd, 05. avgust 2022. – Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) saopštio je da su svih 14 podnosilaca prijava za nacionalne frekvencije ispunili uslove konkursa, a da su, posle uporedno-kvalitativne analize ispunjenosti kriterijuma, dozvole dodeljene televizijama Pink, Hepi, Prva i B92.

Savet Regulatorne agencije za elektronske medije (REM) dodelio je 29. jula 2022. televizijama Pink, Prva, Hepi i B92 nacionalne frekvencije, dok će za petu frekvenciju konkurs biti raspisan.

Savet REM je naveo da je prilikom odlučivanja kojim će podnosiocima izdati dozvole “uzeo u obzir sve činjenice koji bi uticale na ostvarivanje većeg kvaliteta i raznovrsnosti sadržaja“.

Navedeno je da je Savet REMuporedno-kvalitativnom analizom ispunjenosti kriterijuma” došao do zaključka da će podnosioci televizije Pink, Hapi, Prva i B92 “u većoj meri nego ostali podnosioci opravdati postojanje višestrukih benefita za gledaoce na području cele Republike“.

To će uraditi, kako je navedeno, “prevashodno kroz objektivan i pravovremeni pristup u prenosu informacija, kroz sopstvenu produkciju programskih sadržaja kao dokaz ukupnih proizvodnih mogućnosti i raznovrsnost ponuđenih programskih žanrova na način da se zadovolje potrebe najšireg auditorijuma i ojača medijski pluralizam“.

Savet je, prilikom odlučivanja, imao u vidu i da je razliku u donošenju odluke dala i činjenica prethodnog rada navedena četiri podnosioca i njihova ekonomska održivost, kao i činjenica da su emitovali program od 2006. i da su tokom 2015. u potpunosti ispunili način i vremenski raspored prelaska sa analognog na digitalno emitovanje i distribuciju programa (proces digitalizacije) i uložili sredstva kako bi napravili tehnološki iskorak ka digitalnoj transformaciji“, navodi se u saopštenju.

Savet REM-a je, kako je navedeno, “naročito cenio garancije koje su podnosioci naveli u predlogu programskog elaborata, koji će postati sastavni deo izdate dozvole“.

Garancije se odnose na to, kako je navedeno, “da će u narednom periodu dodatno unaprediti postojeći program, baviti se važnim društvenim pitanjima, raditi na zaštiti medijskog pluralizma i biti otvoreni za različita mišljenja, argumente i ideje u cilju podsticanja najšireg društvenog dijaloga“.

Televizije koje su dobile nacionalne frekvencije su dale garancije i da će “doprineti daljem unapređenju medijskih standarda u oblasti informisanja, kulture i obrazovanja“.

Imajući u vidu sve navedeno, Savet je doneo odluku potrebnom većinom glasova, shodno članu 96. Zakona o elektronskim medijima“, navodi se u saopštenju.

Integralna Odluka o dodeli dozvola biće objavljena na sajtu REM.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Srbija
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

Marinović: Korišćenje ličnih podataka nakon dostave je zloupotreba

Beograd, 15. avgust 2022. – Onog trenutka kada dostavljač dostavi hranu svrha korišć…