Naslovna Borba protiv korupcije Savet za borbu protiv korupcije o dodeli državne pomoći privrednim subjektima

Savet za borbu protiv korupcije o dodeli državne pomoći privrednim subjektima

3 min read
0
284
 Savet za borbu protiv korupcije

Beograd, 29. septembar 2018. – Država nije donela Zakon o dodeli državne pomoći, kojim bi se detaljno regulisalo ko, kako, u kom postupku može da bude davalac i korisnik državne pomoći; uslove, merila i kriterijume za dodelu državne pomoći; odgovornost i sankcije za sve učesnike u dodeljivanju i korišćenju državne pomoći.zaključuje

To je zaključio Savet za borbu protiv korupcije u Izveštaju o dodeli državne pomoći privrednim subjektima u Republici Srbiji .

Savet u izveštaju ukazuje da “uredba o dodeli državne pomoći je podzakonski akt koji je donela Vlada” i dodaje da ovaj akt nema snagu zakona niti može da reguliše opšte i pojedinačne norme u materijalno pravnom smislu”.

S obzirom da uredba kao podzakonski akt nije samostalan akt, nego akt izveden iz zakona koji mora biti u skladu sa zakonom, a kojim se razrađuje tehnika primene nekih članova zakona, Savet ocenjuje da uredba ne može nikada da zameni zakon.

Uredba o dodeli državne pomoći ne sadrži gore navedena pravila, prava i obaveze, koje treba da sadrži Zakon o dodeli državne pomoći, kategoričan je Savet u svom poslednjem izveštaju.

Zakon o kontroli državne pomoći je nepotpun, jer ne reguliše u potpunosti kontrolu dodele državne pomoći, što nije ni moguće pošto nema zakonskog regulisanja dodele pomoći, ne reguliše kontrolu realizacije date pomoći, niti reguliše kontrolu svrsishodnosti dodeljivanja sredstava”, zaključuje Savet za borbu protiv korupcije.

Izveštaj o dodeli državne pomoći privrednim subjektima u Republici Srbiji, u celosti, možete pročitati na sajtu Saveta za borbu protiv korupcije.

Učitaj još povezanih članaka
Učitaj još  Borba protiv korupcije
Komentari su zatvoreni

Proverite Takođe

Novi Zakon o borbi protiv korupcije neće rešiti problem zbog kog je i donet

Beograd, 23. maj 2019. – Novi Zakon o sprečavanju korupcije neće rešiti su&sc…