Naslovna Civilno društvo Smart Start: Podrška uticaju civilnog društva kroz društveno preduzetništvo i inovacije

Smart Start: Podrška uticaju civilnog društva kroz društveno preduzetništvo i inovacije

11 minuta za čitanje
0
734

Smart Start je regionalni projekat, finansiran od strane Evropske unije – Program za civilno društvo i medije 2014-2015 (Podrška regionalnim tematskim mrežama organizacija civilnog društva).

Projekat se sprovodi u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj, korisnicama IPA programa, a vodi ga Centar za promociju civilnog društva (CPCD), zajedno sa partnerima: Centar za istraživanje i kreiranje politika (Makedonija), Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (Crna Gora), Centar za razvoj neprofitnog sektora (Srbija) i YADA Fondacija (Turska), uz podršku CEDRA HR (Hrvatska).

Cilj projekta SmartStart: Pomoć u stvaranju uslova za društveno preduzetništvo organizacija civilnog društva (OCD) i unapređenje njihove održivosti, finansijske sposobnosti i društvenog uticaja u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.

Kroz specifični cilj, koji se odnosi na jačanje dugoročne finansijske stabilnosti organizacija civilnog društva putem start-up finansijskih programa, korišćenjem društveno i ekološko odgovornih strategija za samofinansiranje, socijalnih inovacija i modela socijalnog preduzetništva, SmartStart poziva organizacije civilnog društva da se prijave za podršku i realizuju aktivnosti za razvijanje socijalnih biznisa/ekonomskih aktivnosti.

Prva faza: SmartStart će odabrati 100 OCD u 5 država (20 po državi) koje će proći posebno osmišljenu metodologiju za jačanje kapaciteta, s ciljem razvijanja veština potrebnih za razvoj društvenog preduzetništva, odnosno ekonomskih aktivnosti organizacija. Organizacije uključene u program će razviti biznis planove za svoje ideje tokom posebno osmišljenih treninga.

Druga faza: Na osnovu procene biznis planova, SmartStart će odabrati 50 organizacija (od 100 koje su učestvovale u prvoj fazi) i podržati ih finansijski i tehnički. Grant će biti korišćen kao start-up podrška za odabrane CSO, a moći će se koristiti za kupovinu neophodne opreme, usluga, edukacije osoblja, materijala, itd.

Raspodela finansijskih sredstava

Celokupni okvirni iznos finansijske podrške koja će biti dodeljena odabranim OCD je 308.500,00 EUR. Projektni konzorcijum SmartStart projekta zadržava pravo da ne dodeli celokupni dostupni iznos.

Finansijska podrška po jednoj organizaciji će biti u maksimalnom iznosu od 6.170,00 EUR. Minimalno učešće OCD je 10 % (SmartStart projekt će dati podršku od 5.553,00 EUR, a učešće OCD je u iznosu od 617,00 EUR).

Nenovčano učešće (in-kind contribution) nije prihvatljivo kao učešće OCD, ali će doneti dodatne bodove u proceni biznis plana.

Kriterijumi kvalifikovanosti za učešće

Kako bi se kvalifikovali za podršku SmartStart projekta, aplikanti moraju:

 • biti neprofitni pravni subjekt, registrovan kao udruženje građana (fondacije nemaju mogućnost učestvovanja);
 • biti organizacija civilnog društva koja je registrovana u jednoj od sledećih zemalja: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija ili Turska;
 • imati ideju o prodavanju proizvoda i/ili usluga OCD u cilju jačanja svoje održivosti i nastavka pružanja podrške svojim članovima i korisnicima ILI imati već pokrenutu ekonomsku aktivnost u sklopu organizacije (uključujući i odvojeno pravno lice u vlasništvu organizacije aplikanta).

Područje u kojem organizacija deluje nije bitno kao kriterijum, ali je poželjno da je aplikant organizacija civilnog društva koja ima članove (članska organizacija).

Dokumenti koji čine aplikaciju

 • Popunjena aplikaciona forma;
 • Popratna dokumentacija.

Ukoliko se prijavljujete kao OCD koja započinje ekonomsku aktivnost po prvi put, ili razvijate postojeću ekonomsku aktivnost, ali ne kao odvojen pravni subjekt, potrebno je dostaviti:

 • Kopiju uverenja o registraciji OCD;
 • Kopiju statuta OCD;
 • Kopiju bilansa stanja i bilansa uspeha za poslednje dve fiskalne godine (2014. i 2015)

Ako se prijavljujete kao OCD koja već ima u svom vlasništvu socijalno preduzeće, koje je posebno pravno lice, potrebno je dostaviti sledeće dokumente za OCD, i za socijalno preduzeće:

 • Kopiju uverenja o registraciji;
 • Kopiju statuta;
 • Kopiju bilansa stanja i bilansa uspeha za poslednje dve fiskalne godine (2014. i 2015)

Podnošenje aplikacije

Zainteresovane organizacije civilnog društva treba da  pošalju zahtev za dostavljanje aplikacione forme, na jednu od dole navedenih adresa, zavisno od države u kojoj su registrovane:
Bosna i Hercegovina
 Crna Gora
 Makedonija
 Srbija
 Turska

Projektno osoblje će poslati aplikacioni obrazac potencijalnim aplikantima, ne kasnije od tri dana nakon slanja upita. Popunjene aplikacione forme se mogu podneti isključivo putem e-maila, partnerima SmartStart projekta, u zemlji u kojoj je aplikant registrovan (kao što je navedeno u tabeli iznad).

Aplikacioni formular je napravljen na lokalnim jezicima zemalja, i tako se i popunjava.
Svaki aplikant će dobiti potvrdni e-mail tri dana od podnošenja aplikacije. U suprotnom, aplikanti se savetuju da kontaktiraju SmartStart partnera putem email adrese na koju su poslali aplikaciju.

Rok za podnošenje aplikacija je 13. juni 2016. godine.

Postupak odabira

Postupak odabira ima dve runde:

Odabir 100 OCD za proces edukacije

Smart Start konzorcijum će uspostaviti selekcioni komitet koji će odabrati 20 OCD po državi. Selekcioni komitet će biti sastavljen od projektnog osoblja i lokalnih eksperata.
Projektni partneri će potpisati memorandum o razumevanju sa svih 100 OCD, koji će utvrditi ciljeve i principe rada, resurse i vremenski period trajanja saradnje između OCD i projektnih partnera.

Nakon potpisivanja memoranduma o razumevanju sa 100 organizacija civilnog društva, članovi SmartStart konzorcija će započeti sa procenom kapaciteta organizacije za preduzetništvo u odabranim OCD, koja će trajati dva meseca. Svrha procjene je da se identifikuju mere tehničke pomoći koje su potrebne organizacijama.

Odabir 50 OCD koje će dobiti finansijsku i tehničku podršku

Odabir 50 OCD koje će dobiti finansijsku i tehničku podršku pri implementaciji njihovih poslovnih ideja će biti zasnovan na proceni biznis planova izrađenih tokom aktivnosti razvijanja kapaciteta i podnesenih članovima SmartStart konzorcijuma.

Selekcioni komiteti će biti uspostavljeni u svih pet zemalja, a članovi ovih komiteta će biti predstavnici delegacija EU, predstavnici biznis sektora, lokalnih vlasti i akademskog sektora.

Izvor: Centar za promociju civilnog društva

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

Otvorene prijave za EU nagradu za istraživačko novinarstvo 2020

Beograd, 22. maj 2020. – Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) saopštilo je da …